يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > دانشجویان > آئین نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر 
آئین نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

باسمه تعالي

 

آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

 

مقدمه

به استناد بند 1 مادّة 3 اساسنامة بنياد ملّي نخبگان و در اجرای اقدام‌های ملّی 1-1-1، 2-1-3، 2-1-4 و 2-2-2 از سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور هدايت هدفمند دانشجويان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز فنّاوري كشور، آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي مطابق مواد زير تدوين مي‌شود:

 

مادّة1 : تعريف‌ها

براي رعايت اختصار، تعريف‌هاي زير در اين آيين‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملي نخبگان است.

ب. وزارت علوم : منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.

ج. وزارت بهداشت : منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

د. مؤسسه: منظور هريك از مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فنّاوري كشوراست كه مطابق ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعاليت مشغول هستند.

 

مادّة2: هدف

هدف از اجراي اين آيين‌نامه به شرح زير است:

الف. هدايت دانشجويان صاحب استعداد برتر در زمینه‌های تخصصی فعالیت‌های علمی خود

ب. پشتيباني از فعاليت نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسه‌هاي‌كشور

ج. رفع موانع پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي

د. طراحي روند رشد تدريجي و پيوستة دانشجويان صاحب استعداد برتر در مسير نخبگي

 

مادّة3: جایزۀ تحصیلی

بنياد هرساله به تعدادي از دانشجويان صاحب استعداد برتر در مقاطع مختلف تحصيلي، جايزه‌هايي را در چهار دستة زير و به نام يكي از دانشمندان اسلامي- ايراني اعطا مي‌كند:

الف. جايزة آموزش: با هدف تسهيل مسير آموزشي و هدایت دانشجويان براي ورود به عرصة آموزش

ب. جايزة پژوهش: با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدایت دانشجويان براي ورود به عرصة پژوهش

  ج. جايزة فنّاوري: با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و هدایت دانشجويان براي ورود به عرصةكارآفريني

     د. جايزة فرهنگ: با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني،‌ تقویت هويت ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان

 

مادّة 4: معيارهاي شناسايي دانشجويان برگزیده

دانشجويان مشمول آيين‌نامه بايد داراي دست‌كم يكي از ويژگي‌هاي زير و حائز بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني باشند:

الف. دارندگان نشان‌هاي طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي ملّي دانش‌آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

  ب. برگزيدگان آزمون‌هاي سراسري ورود به مؤسسه هاي كشور در مقاطع كارشناسي،كارشناسي‌ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه‌اي بر اساس نمرۀ تراز آزمون بیش از 5/2 انحراف معیار از میانگین کل شرکت‌کنندگان در آزمون ( با معرفی وزارت علوم، یا وزارت بهداشت يا دانشگاه آزاد اسلامي)

ج. دارندگان رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري از المپيادهاي ملّي دانشجويي (با معرفي وزارت علوم و وزارت بهداشت حسب مورد)

  د. برگزيدگان آزمون‌هاي جامع، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي (با معرفي وزارت بهداشت)

ه. دانشجويان ممتاز مؤسسه (مطابق مفاد آيين‌نامة شناسايي دانشجويان ممتاز)

  و. برگزيدگان مرحلة كشوري دانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري (با معرفي وزارت علوم  یا وزارت بهداشت و تأييد بنياد)

 ز. برگزیدگان جشنواره‌های علمی، پژوهشی و فنّاورانه مورد تأیید بنیاد (مطابق مفاد آیین‌نامۀ شناسایی و تأیید جشنواره‌های ملّی)

 ح. برگزيدگان مسابقه‌هاي قرآني (مطابق مفاد آيين‌نامة پشتيباني از برگزيدگان مسابقات قرآني)، مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط

 ط. برگزيدگان هنري و ادبي (مطابق مفاد آيين‌نامة پشتيباني از برگزيدگان هنري و برگزيدگان ادبي كشور)،  مشروط بر ادامه  تحصيل در رشته‌هاي مرتبط

ی. برگزیدگان مسابقه‌هاي ملّي مهارت (مطابق مفاد آيين‌نامة پشتيباني از برگزيدگان مسابقه‌هاي ملي و بين‌المللي مهارت)

ك. مخترعان برگزیده (مطابق مفاد آیین‌نامة شناسایی و پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده)

 

تبصرة 1:  ارزیابی فعالیت‌های نخبگانی دانشجویان بر اساس فعالیت‌های فردی و گروهی آنان در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و فرهنگی مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب بنیاد می‌رسد.

تبصرة 2 : تعداد برگزيدگان، نوع، ميزان و شرايط اعطاي جايزه‌ها سالانه از سوي ‌بنياد تعيين مي‌شود.

مادّة 5: فرايند اجرا

بنياد هرساله اطلاعات اولية مربوط به دانشجويان مشمول اين‌آيين‌نامه را در شش ماهة اول سال از مبادي ذي‌ربط دريافت و پس از بررسي‌و‌تطبيق آن با شرايط نهايي، فهرست برگزيدگان نهايي و جايزه‌هاي هريك را هم‌زمان با آغاز سال تحصيلي اعلام مي‌كند.

 

تبصرة 1:  اجراي آيين‌نامه بر اساس شيوه‌نامه‌اي است كه به تصويب ‌بنياد مي‌رسد.

تبصرة 2 : جايزه‌هاي بنياد ترجيحاً از طريق مؤسسه‌هاي متبوعِ مشمولان آيين‌نامه، به آنان اعطا مي‌شود.

 

مادّة 6: تصويب و اجرا

اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، شش مادّه و چهار تبصره در تاريخ31/2/1393 به تصويب كميسيون دائمي و مطابق مصوبۀ جلسة پنجم هيئت‌امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آيين‌نامة كميسيون دائمي) در تاریخ14/3/1393 به تصویب هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «آيين‌نامة اعطاي جوايز تحصيلي بنياد ملّي نخبگان به دانشجويان نخبه و استعداد برتر»، موضوع مصوبة جلسة سي‌و‌هفتم كميسيون دائمي هيئت امناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ 28/11/1388، مي‌شود و اجراي آن از تاريخ 1/7/1393 لازم است.

 

 دانلود فایل آئین نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601