تازه ها
هیئت امنای بنیاد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

هيأت امناء عاليترين مرجع بنياد در زمينه سياستگداري و تصميم گيري و داراي كليه اختيارات قانوني در حدود اهداف و وظايف بنياد و اداره امور آن مي باشد. رياست هيأت امناء با رئيس جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

تركيب هيأت امناء:

الف: اعضاي حقوقي

- رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء) جناب آقاي حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني

- معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد جناب آقاي دكتر سورنا ستاري

- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي جناب آقاي دكتر مخبر دزفولي

- وزير علوم، تحقيقات و فناوري جناب آقاي دكتر فرجي دانا

- وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي جناب آقاي دكتر هاشمی

- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جناب آقاي دكتر جنتي

- وزير آموزش و پرورش جناب آقاي دكتر فاني

- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

- رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر زاهدي

- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها جناب آقاي دكتر حجت الاسلام محمد محمدیان

- رئیس جهاد دانشگاهی جناب آقاي دكتر طيبي

- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي جناب آقاي دكتر ميرزاده

ب: اعضاي حقيقي

نُه نفر از شخصيت هاي خبره و نخبه علمي كشور به عنوان اعضاي حقيقي كه دو نفر از آنها از علماي برجسته حوزه هاي علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و دو نفر از بانوان نخبه علمي كشور مي باشند.

- دكتر منصور كبگانيان

-دكتر سعيد سهراب‌پور

-دكتر محمدعلي كي‌نژاد

-دكتر رضا ملك‌زاده

-حضرت آيت‌اللّه سيد محمد غروي

-حضرت آيت‌اللّه سيد محمدرضا مدرسي يزدي

-دكتر محمدرضا عارف

-دكتر الهام امين‌زاده