تازه ها
معاونت توسعه مديريت و منابع مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان:دكتر يدالله اردوخاني

استاد گروه رياضي دانشگاه الزهرا(س)

سوابق پژوهشي:

-          چاپ 64 مقاله تخصصي در مجلات معتبر بين المللي

-          مجري 14 طرح تحقيقاتي

-          هدايت 9 رساله دكتري

-          راهنمايي و مشاوره 49 پايان نامه كارشناسي ارشد

-          تاليف و ترجمه سه كتاب رياضي

-          ويراستاري علمي يك كتاب رياضي

-          پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهرا(س) در سال91

-          پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهرا(س) در سال92

 

سوابق علمي- اجرايي:

- رئيس دانشكده علوم پايه دانشگاه الزهرا(س)

- مدير بخش رياضي دانشگاه الزهرا(س)

- معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه الزهرا(س) (1391- 1385)

- معاون اداري و مالي دانشگاه اراك به مدت 4 سال

- سرپرست دانشكده هنر دانشگاه الزهرا(س)

- عضو هيأت تحريريه مجله علوم پايه دانشگاه الزهرا(س) (1387- 1384)

- عضو هيات تحريه مجله  The Journal of Basic and Applied Science

- عضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه اراك(1381- 1380)

- عضو و دبير هيات مميزه دانشگاه الزهرا(س) (دوره هاي سوم و چهارم)

- عضو و دبير هيات اجرايي جذب دانشگاه الزهرا(س) (دور اول)

- نماينده رئيس دانشگاه الزهرا(س) در تاسيس دانشگاه تحصيلات تكميلي سوري- ايراني در كشور سوريه

- رئيس كميته علمي ستاد برگزاري نمايشگاه جامع دستاوردهاي 30 ساله وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه الزهرا(س) در سال 87

- عضو كميته سياست گذاري كنفرانس سرمايه فكري دانشگاه زنجان از مهرماه 1387

- عضو كميته علمي كنفرانس سرمايه فكري دانشگاه زنجان از مهرماه 1387