انتشارات،آیین نامه ها،شيوه نامه ها و ضوابط اجرايي مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

آیین نامه ها

•آیین نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات قرآنی
•آيين‌نامة حمايت از سفرهاي هدفمند نخبگان  ايراني مقيم در خارج از كشور
•آئين نامه شناسايي برگزيدگان هنري كشور
آیین نامه پشتیبانی ازبرگزیدگان مسابقات ملی وبین المللی مهارت

•آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری

•آیین نامه و دستوالعمل اجرايي اعطای جایزه علمی شهیدچمران(پسادکتری)

•آیین نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشی-پژوهشی-نوآوری

•آیین نامه اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نخبه و استعداد برتر

•آئين نامه شرايط مورد نياز جشنواره ها براي حمايت بنياد ملي نخبگان از برگزيدگان آنها

آيين‌نامه اعطاي تسهيلات و جايزه علمي علامه طباطبائي

شيوه نامه ها و ضوابط اجرايي

• شيوه نامه اعطاي بورس داخل شهيد احدي

• شيونامه اعتبار پ‍ژوهشي مرحوم دكتر آشتياني ويژه پژوهشگران جوان

• شيونامه حمايت بنياد ملي نخبگان از موسسات نخبه پرور و نخبه پذير

•ضوابط اجرایی پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات ملی و بین المللی مهارت

•ضوابط اجرایی آیین نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات قرآنی

شيوه نامه نگارش گزارش هاي اعتبارات پژوهش و نوآوري

شيونامه تسهيلات شهيد تهراني مقدم

شيوه نامه اعطاي پژوهانه به دانشجويان استعداد برتر


انتشارات

كتاب آشنايي با ضوابط و آيين نامه هاي بنياد ملي نخبگان شهريور ماه 92

خبرنامه هاي پنجمين جشنواره بين المللي نوآوري و شكوفايي 1391(شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4)

•كتاب  گزارش برنامه ها و عملكرد بنياد ملي نخبگان- شهريور1390

وي‍ژه نامه اردوي فرهنگي آموزشي ماه خدا

مستند پنجمين همايش ملي نخبگان

مستند سومين همايش ملي نخبگان

ويژه نامه چهارمين جشنواره ملي نوآوري و شكوفايي