جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر > راهنماي اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعدادبرتر 
راهنماي اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعدادبرتر

راهنماي اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعدادبرتر

 

اين آيين‌نامه تلاش مي‌كند تا با شناسايي مشمولان از طريق رصد رفتار و فعاليت‌هاي دانشجويان صاحب استعداد برتر و توجه به مجموعة فعاليت‌هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه در راستاي توانمندسازي آنها گام بردارد.

شرايط لازم

به همين منظور دانشجوياني كه يكي از ويژگي‌هاي زير را احراز و در قياس با ساير دانشجويان بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني راكسب كنند به مدت يك‌سال از جايزه‌هاي آيين‌نامه بهره‌مند مي‌شود؛

الف. نفرات برتر المپيادهاي دانش‌آموزي كشوري و جهاني كه موفق به كسب مدال‌هاي طلا، نقره و برنز از اين مسابقات شده‌اند.

ب. برگزیدگان آزمون‌های سراسری ورود به مؤسسه‌هاي كشور در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه‌اي؛

ج. افرادي كه در المپیادهای ملّی دانشجویی( المپيادهاي مورد تأييد وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد) موفق به كسب رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري شده‌اند؛

د. افرادي كه در آزمون‌هاي جامع، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي موفق به كسب رتبه‌هاي اول تا سوم شده‌اند؛

ه. دانشجویان ممتاز مؤسسه‌ها

و. برگزيدگان مرحلة كشوري دانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري که با معرفی وزارت علوم یا وزارت بهداشت و تأیید بنیاد انتخاب می­شوند؛

ز. برگزيدگان جشنواره‌های علمی، پژوهشی و فنّاورانه مورد تأیید بنياد؛

ح. برگزيدگان مسابقه‌هاي قرآني مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط؛

ط. برگزيدگان هنري و ادبي مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط؛

ی. برگزیدگان مسابقه‌هاي ملّي مهارت که براساس مفاد آیین­نامۀ پشتیبانی از برگزیدگان مسابقه­های ملی و بین الملی مهارت انتخاب می­شوند مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط؛

ك. مخترعان برگزیده که براساس مفاد آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از اختراع­های برگزیده انتخاب می­شوند.

انواع جايزه‌ها و تسهيلات اعطايي

باتوجه به هدف بنياد كه شناسايي توانمندي دانشجويان صاحب استعداد برتر در ساحت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فنّاوري و فرهنگي و هدايت آنان براي ورود به يكي از آن عرصه‌ها است، جايزه‌هايي را در چهار دسته زير به نام يكي از دانشمندان شهير اسلامي- ايراني به دانشجويان مستعد برتر اعطا مي‌كند:

الف.جايزة آموزش

چنانچه دانشجويي در زمينه‌هاي آموزشي موفق‌ (كسب رتبة برتر در آزمون‌هاي سراسري ورود به دانشگاه‌هاي كشور، كسب رتبة برتر در المپيادهاي علمي ، دانشجوي نمونة كشوري و ...) باشد اين جايزه با هدف تسهيل مسير آموزشي و توانمند سازي دانشجو در زمينة آموزش به آن تعلق مي‌گيرد و شامل تسهیلات زير است:

الف-1. اعتبار آموزش یاری

اين اعتبار به دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی براي ايفاي نقش دستيار آموزشي استادان دانشگاه و براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند، به‌صورت ماهانه و به مدت یک سال تحصيلي پرداخت مي‌شود كه مبلغ آن توسط بنياد تأمين اعتبار مي‌شود.

الف-2. اعتبار توانمندسازي آموزشي

پس از ارائه گواهي شركت دانشجو در كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط نظير زبان خارجي، رايانه و ... به دانشجو پرداخت مي‌شود.

ب.جايزة پژوهش

چنانچه دانشجو در فعاليت‌هاي پژوهشي موفق ( انتشار مقاله در نشريه‌هاي با نماية معتبر، انتشار مقاله در نشريه‌هاي علمي- پژوهشي، برگزيده شدن در جشنواره‌هاي پژوهشي و ...) باشد، این جایزه با هدف تسهيل مسير پژوهشي و توانمند سازي آنان در زمينة پژوهش، شامل تسهیلات زیر است:

ب-1. اعتبار پژوهش­یاری

اين اعتبار به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري براي ايفاي نقش دستيار پژوهشي استادان دانشگاه براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند، مبلغي به‌صورت ماهانه و به مدت یک سال تحصيلي پرداخت مي‌شود كه اين مبلغ توسط بنياد تأمين اعتبار مي‌شود.

ب-2. اعتبار ارتباطات علمی

شامل کمک هزینۀ اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی، کمک هزینۀ عضویت در انجمن­ های علمی، تسهیلات خرید کتاب.

ب-3. اعتبار اجرای پایان­نامه یا رساله

به منظور تهیه ملزومات، دستگاه­ها ، مواد مصرفی و .... براي انجام پایان ­نامه/ رساله، پس از تصويب طرح پيشنهادي پايان‌نامه / رساله، بنیاد اعتباری را در اختیار دانشجویان مشمول قرار می­دهد.

ب-4. كمك هزينة شركت در همايش‌هاي علمي

به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری كمك هزينه‌اي به اين منظور اعطا می­ شود

ب-5. اعتبار هستة پژوهشي

باتوجه به هدف بنياد به منظور گسترش فعاليت‌هاي گروهي، درصورت تشكيل و فعاليت گروه پژوهشي دانشجويي مطابق مقرراتي كه دانشگاه مصوب مي‌كند، بنیاد مبلغی را برای پیشبرد فعالیت­ها در اختیار این گروه قرار می­دهد.

ب-6. اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی، که از یکی از دانشگاه­های داخل یا خارج از کشور پذیرش فرصت مطالعاتی دریافت کنند پس از تصويب درخواست خود در دانشگاه از اين اعتبار برخوردار می­شوند.

ج.جايزة فنّاوري

چنانچه دانشجو در فعاليت‌هاي فنّاورانه و كارآفريني موفق (ثبت اختراع برگزيده، برگزيده شدن در مسابقه‌هاي ملي و جهاني مهارت و ...) باشد، این جایزه با هدف تسهیل مسیر فنّاورانه و نوآورانه و توانمند‌سازي دانشجویان برای ورود به عرصۀ کارآفرینی تسهیلات زیر را به دانشجویان صاحب استعداد برتر اعطا می­ کند:

ج-1. اعتبار فن­یاری

پس از پذيرش دانشجو مشمول (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصي) در يكي از شركت‌هاي زايشي دانشگاه متبوع به عنوان دستيار فنّاورانه براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند، مبلغي به‌صورت ماهانه و به مدت یک سال تحصيلي پرداخت مي‌شود كه اين مبلغ توسط بنياد تأمين اعتبار مي‌شود.

ج-2. اعتبار توان­مندی در دوره­های آموزشی کارآفرینی (تجاری سازی، حقوق مالکیت فکری و ...)

براي آشنايي دانشجويان با فضاي فنّاوري و كارآفريني به آنان اعطا مي‌شود.

ج-3. اعتبار هستة فنّاوري و كارآفريني

چنانچه دانشجويان قادر به تشكيل شركت زايشي از دانشگاه متبوع مطابق مقررات دانشگاه باشد اين اعتبار به آنان اعطا مي‌شود.

د. جايزة فرهنگ

این جایزه با هدف ارتقای فرهنگ اسلامی- ایرانی، هویت بخشي ملّی و رفع نیازهای مادّی و اجتماعی دانشجویان تسهیلات زیر را به دانشجویان صاحب استعداد برتر اعطا می­کند:

د-1. راتبۀ سالانه

مبلغی به‌صورت ماهانه و در ازاي كار دانشجويي در مؤسسة متبوع(ماهانه 20 ساعت ماهانه براي دانشجويان كارشناسي ، 12 ساعت براي دانشجويان كارشناسي ارشد و 8 ساعت براي دانشجويان دكتري) به منظور تأمین بخشی از هزینه­های تحصیل به دانشجو اعطا می­شود. و به منظور اينكه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به اين مبلغ اكتفا نكنند و بيشتر به دنبال فعاليت‌هاي علمي باشند اعتبار اين جايزه در اين مقاطع نسبت به مقطع كارشناسي كاهش يافته است.

د-2. ودیعه اجارۀ مسکن

 با استفاده از ظرفیت صندوق رفاه دانشجویی مبلغی به صورت قرض‌الحسنه به عنوان تأمین وديعة مسکن در اختیار دانشجويان متأهل قرار می­گیرد. این مبلغ بعد از دانش‌آموختگي از سوی دانشجو بازپرداخت می­شود.

د-3. هدیۀ ازدواج

د-4. اعتبار سفرهای زیارتی فرهنگی

بنياد اعتبار مربوط به اين جايزه را به فرد اعطا نمي‌كند بلكه اين اعتبار در اختيار دانشگاه به منظور برگزاري اردوهاي زيارتي- فرهنگي ‌قرار مي‌گيرد

يادآوري1:به هر دانشجو از ميان پنج اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري»، «فن‌ياري»، «هستة پژوهشي» و « هستة فنّاوري و كارآفريني»، حداكثر يك جايزه تخصيص مي‌يابد

 

 


 

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601