چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > خبر 
اخبار > دانشجويان با فضاي واقعي بازار آشنا نيستند


  چاپ        ارسال به دوست

دانش آموخته رشته مکاترونيک:

دانشجويان با فضاي واقعي بازار آشنا نيستند

مصطفي منصوري؛ دانش آموخته رشته مکاترونيک معتقد است: دانشگاه‌ها بايد با نيازهاي صنعت آشنا شوند و بدانند روي چه پروژه‌هايي کار کنند که نتيجه آن به کار صنعت بيايد.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: مصطفي منصوري آراني تحصيلاتش را در رشته مهندسي برق در دانشگاه کاشان شروع کرد، اما سال سوم انصراف و تحصيلاتش را در رشته حسابداري ادامه داد. مقطع کارشناسي ارشد را در رشته مکاترونيک تحصيل کرد که دکتراي اين رشته در حال حاضر در ايران وجود ندارد. او که از همان سال‌هاي دانشجويي وارد بازار کار شده است، با موانع و سختي‌هاي اين حوزه کاملا آشناست. منصوري وجود برخي قوانين دست‌وپاگير را ازجمله عوامل زمين خوردن توليدکنندگان مي‌داند. او در جلسه ديدار  نخبگان جوان فردا با مقام معظم رهبري  به اين موانع اشاره کرده است. منصوري معتقد است برخي از اين مشکلات وراي توان دولت است و نياز به همراهي و هم‌دلي دولت، مجلس و شوراي نگهبان دارد و در اين مواقع دستور مقام معظم رهبري راه‌گشا خواهد بود.

از چه زماني وارد بازار کار شديد؟

از همان دوران دانشجويي وارد بازار کار شدم که اين اتفاق به سال 84 برميگردد. کاري که در آن سالها انجام ميدادم، توليد فرش ماشيني بود و بعدها هم به حوزه ساختمان و توليد مصالح وارد شدم. مدتي هم صادرات و واردات لوازم آرايشي انجام ميدادم. زماني در دفتر نماينده شهر کاشان در مجلس شوراي اسلامي، براي پارلمان محلي کار ميکردم. اين يک طرح آزمايشي بود که قرار بود در کاشان به صورت پايلوت انجام شود و بعد قانوني در کل سطح کشور باشد، اما متاسفانه به دلايلي اين طرح نيز نيمهتمام ماند. پس از آن به بازار برگشتم و طرح خاصي را در تزيينات سقف و ساختمانها شروع کردم. همچنين در زمينه صادرات فرش و عرقيات و گلاب فعال بودم. بهطور کلي هر فعاليتي که در منطقه کاشان قابل انجام است، انجام دادهام.

طرحي که در ديدار با مقام معظم رهبري درباره آن صحبت کرديد، چه بود؟

در مجموع چندين طرح تحقيقاتي داشتهام. يکي از اين طرحها بهينهسازي دستگاههاي توليد فرش ماشيني است که قابليت توليد اين دستگاهها با کيفيت بالا در کشور وجود دارد، اما نمونههاي خارجي آن که بعضا کيفيت لازم را هم ندارند، از کشورهاي ديگر با هزينه فراوان وارد ميشود. اين مسئله بهينهسازي دستگاهها روي صنايع وابسته همچون نساجي نيز اثرگذار است. در بحث ساختمان نيز کار تحقيقاتي داشتهام، اما مهمترين طرحم به پيشينه فعاليت تجاريام برميگردد. من در اين طرح پکيجهايي از توليد تا بازار در نظر گرفتهام که درواقع فرايند اطلاعاتي است که چندين گپ را در اين مسير پر ميکند و اتفاقا موضوع صحبتم نيز براساس همين طرح تحقيقاتي بود.

بيشتر درباره اين طرح توضيح ميدهيد؟

ما از مرحله توليد تا بازار چند مشکل داريم. يکي اينکه صنعت نميتواند از توانايي دانشگاه براي افزايش توان و بهرهوري خود کمک بگيرد، از طرفي هم دانشگاه از نياز صنعت در بخش توليد بياطلاع است. دومين مشکل ما در بخش توليد اين است که ما براساس ذائقه و سليقه خود توليد ميکنيم و ممکن است اين با ذائقه و سليقه کشورهاي خارجي همخوني نداشته باشد و همين امر باعث ميشود نتوانيم در زمينه صادرات موفق عمل کنيم. در نتيجه اين دو عامل، توليدکننده هم به لحاظ تکنولوژي و هم از نظر مالي ضعيف ميشود و کمکم از دور رقابت خارج ميشود.

ما در اين پکيج قالبي را مشخص کرديم که با برنامهريزي، بدون آنکه زيرساختهاي ويژهاي نياز باشد، هم در بخش خصوصي و هم دولتي، اين مشکل حل شود. درواقع براي 25 کشور دنيا که ميخواهيم به آنها صادرات انجام دهيم، زيرساختهاي لازم فراهم است و فقط ما بايد روي اين مسئله که چه مدل اطلاعاتي به چه نحوي به دست توليدکننده برسد، برنامه بريزيم. مثلا در مورد همين شرکتهاي دانشبنيان، مهمترين مسئله اين است که آنها بدانند در چه حوزهاي فعاليت کنند که خاطرجمع باشند محصول نهاييشان در بازار خريدار دارد. از طرفي دانشگاهها بايد با نيازهاي صنعت آشنا شوند و بدانند روي چه پروژههايي کار کنند که نتيجه آن به کار صنعت بيايد. درواقع سيري که ما در طرحمان پيشبيني کرديم، باعث ميشد که اطلاعات درست به دست کسي برسد که به آن نياز دارد.

صحبتي که در جلسه مقام معظم رهبري داشتيم، مسائلي وراي دولت بود که دستور مستقيم ايشان را ميطلبيد، چون سازوکاري نياز داشت که مجلس، دولت و شوراي نگهبان با هم هماهنگ شوند.

چه مسائلي؟

مسئله اين بود که در حوزه توليد و صنعت، قوانين دستوپاگيري وجود دارد که جلوي توليدکننده را ميگيرد و از انرژيشان ميکاهد. يکي از آنها، قوانين مالياتي است. بخشي از قوانين مالياتي ما برگرفته از قوانين کشورهاي اروپايي و آمريکاست و بخشي را هم خودمان تدوين کردهايم. بايد به اين نکته توجه داشت که يک سازوکار را نميشود نصفه و نيمه انجام داد. در کشورهاي اروپايي و آمريکايي زيرساختهايي وجود دارد که قوانينشان بر پايه همان زيرساختهاست، درحاليکه ما قوانين را از آنها گرفتهايم، بدون اينکه زيرساخت مشابه را در کشور داشته باشيم.

همين باعث ميشود که فشار بر مصرفکننده و توليدکننده وارد شود. مثل ماليات بر ارزش افزوده. کشورهايي که ماليات بر ارزش افزوده ميگيرند، حتي براي کساني که در کشورشان شغلي ندارند، حقوق ماهانه 2500 دلار در نظر گرفتهاند، ولي در کشور ما اين حالت وجود ندارد. در کشور ما اگر کسي شغل نداشته باشد، ما با ماليات بر ارزش افزوده، بار اضافي 10 درصدي روي شانهاش ميگذاريم. اين شرايط منطقي نيست.

قوانيني از اين دست بسيار است که گاه باعث ميشود دولت سيکل باطلي را طي کند. در حال حاضر ما در مرحلهاي هستيم که قوانين را بهينهسازي ميکنيم، بنابراين به دستور مقام معظم رهبري براي اين موارد نياز داشتيم تا قوانين صورت منطقيتري به خود بگيرند.

بهعنوان کسي که سالهاست در بازار کار فعاليت ميکند، به جز قوانين دستوپاگيري که اشاره کرديد، چه مشکلاتي را در اين حوزه ميبينيد؟

مشکلات بخش توليد و صادرات به يک سازوکار ساده برميگردد. از يک طرف سرمايه دست افرادي است که توليد را نميشناسند، از طرفي کار صادرات را هم دست افراد متخصص نميدهند. درواقع نميتوانند افراد متخصص را بهراحتي پيدا کنند. چون متاسفانه کسي که در دانشگاه مديريت بازرگاني خوانده، نميداند با صنعت بايد چطور برخورد کند. آموزشهاي آکادميک ما به هيچ عنوان با محيط واقعي سازگار نيستند. فارغالتحصيلان ما تئوريها را خوب ميدانند، ولي در مرحله عملي بيسواد هستند و به درد بازار نميخورند. اينها بايد حداقل پنج سال هم در بازار کار کنند تا ليسانس بازار بگيرند.

مشکل بزرگ ديگر هم اين است که ما بدون هيچ دليل موجهي در حال توليد مدرک هستيم. دانشجويان بهخصوص پسرها براي فرار از خدمت سربازي و به اين اميد که تا زمان فارغالتحصيليشان بالاخره قانون تازهاي ايجاد شود، زمان دانشجوييشان را طولاني ميکنند و بدون آنکه هدفي داشته باشند، ادامه تحصيل ميدهند. خب اين باعث ميشود براي آن فرد هزينه هنگفتي شود، درحاليکه هيچ ارزشي براي بازار کار ندارد. از طرفي سطح توقع آن فرد تحصيلکرده بالا رفته و ديگر نميتوان بهسادگي برايش شغل ايجاد کرد.

دوباره هزينه اضافي براي کشور ايجاد ميشود که شغلهاي خاص مرتبط با مدرک اين افراد فراهم کند. آن هم براي افرادي که نهتنها انگيزه و اطلاعات براي ورود به بازار کار ندارند، بلکه اندازهشان هم نسبت به نياز کشور بزرگ است. در همين کاشان ما کسري نيروي کارگري داريم و از اين جهت مهاجرپذير هستيم، اما از آنطرف افراد تحصيلکرده زيادي داريم که کاري برايشان نيست. طوري که يک کارگر اگر صبح از کارگاهي بيرون بزند، بعد از ظهر ميتواند جاي ديگري استخدام شود و بعضي از کارگرها حتي دو، سه شيفت کار ميکنند. ولي متاسفانه درباره افراد تحصيلکرده چنين وضعيتي وجود ندارد و با بحران کار براي آنها مواجه هستيم.„

 


١٤:١٠ - 1395/12/10    /    شماره : ٢١٩٩٧    /    تعداد نمایش : ٣٣١٠خروج
بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601