يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
صفحه اصلی > کتاب های راهنمای استفاده از تسهیلات > راهنمای خدمت 
راهنمای خدمت

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت 

راهنمای خدمت

 

( راهنمای بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی)        

پاییز 1394  


*******************************************************

سال انتشار: 1394

پديدآورندگان: آمنه داودآبادي، سيده متين ماهري و حميدرضا نفر

زيرنظر: دكتر غلامعلي منتظر

معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت بنياد ملّي نخبگان 

نشاني: تهران، خيابان آزادي، بين نواب و رودكي، بنياد ملّي نخبگان

وبگاه:

www.bmn.ir

رایانامه:
planning@bmn.ir
*******************************************************
فهرست مطالب

 الف.پیشگفتار 

فصل اول: شناسايي و انتخاب دانش‌آموختگان برتر 

1. مقدمه

2. تعاریف

3. هدف

4. شرايط مشمولان 

6. شرايط ادامه تحصیل براي مشمولان 

7. فرايند اجرا 

8. مدارك مورد نياز براي تحويل به بنياد نخبگان نيروهاي مسلح 

9. پاسخ‌گويي به درخواست متقاضيان 

فصل دوم : راهنماي بارگذاري اطلاعات فردي در سامانه بنياد 

1. مقدمه

2. ورودكاربر

3. ثبت اطلاعات اولیه

4. ثبت نشانی و اطلاعات تماس 

5. درج مقاطع تحصیلی 

6. درج سوابقکاری

7. درج رتبه‌ها و سوابق علمی 

8. درج فعالیت‌های علمی، پژوهشی و اجتماعی 

9. درج مقاله‌ها 

10. مشاهدۀ اطلاعات درج شده 

فصل سوم : پرسشگان..  

پیشگفتار

يكي از اهداف بنياد ملّي نخبگان، هدايت مستعدان برتر در جهت برآوردن نيازهاي كشور است. خدمت نظام وظيفة تخصصي، فرصتي مناسب براي آشنايي جوانان برگزيدة كشور با مسائل واقعي جامعه و استفاده از دانش‌ تخصصي آنان براي حل اين مسائل است. به همين دليل بنياد تلاش دارد تا با شناسايي برترين دانش‌آموختگان دانشگاهي در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، تمهيداتي را براي طيّ دوران مقدس نظام وظيفه در جهت پاسخ‌گويي به نيازهاي تخصصي‌كشور فراهم آورد.

با تغييراتي كه در سال 1393 در مقررات بنياد درخصوص شناسايي دانش‌آموختگان ‌برتركشور رخ داد، درحال حاضر تسهيلات نظام وظيفة تخصصي به دانش‌آموختگان‌برتر دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد، دكتر تخصصي و فوق تخصص و در سه حوزة «دانش‌آموختگان ‌برتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي داخل‌كشور»، «دانش‌آموختگان‌ برتر فنّاور» و «دانش‌آموختگان ‌برترِ غيرمقيم» اعطا مي‌شود. مجموعة حاضر با هدف راهنمایی متقاضیان بهره‌مندی از این تسهیلات در حوزة «دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي داخل‌كشور» تهیه شده است. اميد است كه براي‌كاربران مفيد واقع شود.

 

اللّهم وفّقنا لما تحب و ترضي

غلامعلي منتظر       

معاون برنامه‌ريزي و نظارت

پاييز 1394           

 

فصل اول

 شناسایی و انتخاب دانش آموختگان برتر

آیین ­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی (مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)، با هدف ایجاد چارچوبی برای شناسایی برترین دانش‌آموختگان دانشگاهي و ایجاد تمهیدات لازم برای «تسهیل رشد، هدایت و اثرگذاري آنها در حوزۀ تخصصی»، تسهيلات متنوعي را براي دانش‌آموختگان برتر مؤسسه‌هاي علمي در نظرگرفته‌كه از جملة اين تسهيلات «خدمت نظام‌وظيفة تخصصي» است.

به‌همين دليل تلاش اين است كه نخست دانش‌آموختگان‌ برتر مراكزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوري‌ داخلِ كشور شناسايي و انتخاب شوند و سپس تسهيل «نظام وظيفة تخصصي» در اختيار آنها قرارگيرد.

براي رعايت اختصار،تعريف‌هاي زير در اين نظام‌نامه به كار مي‌رود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. آیین­ نامه: منظور آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت‌امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.

 ج. مؤسسۀ علمی: منظور هريك از مراكزآموزشي عالی، پژوهش و فنّاوري‌ داخلِ كشور است­كه صحت مدارك صادرة آنها به تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد.

د. دانش­ آموختۀ­ برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان مؤسسه‌هاي علمي، موضوع بند الف‌ـ 3 از مادّۀ 4 آیین­نامۀ است.

3-هدف

تسهيلات «خدمت نظام‌وظيفة تخصصي»، با هدف استفادة بهينه از توانايي‌هاي دانش‌آموختگان به‌منظور توسعة فعاليت‌هاي علمي، فنّاورانه و فرهنگي‌كشور به مشمولان اعطا مي‌شود. تسهيلاتي كه به مشمولان اين جايزه اعطا مي‌شود به شرح زير است:

الف. طي خدمت نظام‌وظيفه براي مشمولان اين جايزه، شامل «دورة آموزش نظامي» و اجراي «طرحي پژوهشي، فنّاورانه، فرهنگي يا مشابه آن» و دريافت كارت پايان خدمت است. موضوع اجراي طرح­ بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلح تعيين مي‌شود.

ب. زمان دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي حداقل برابر با نيمي از دورة رسمي نظام‌وظيفة ساير مشمولان هم‌تراز است كه براساس مدت زمان اجراي طرح تعيين مي‌شود.

ج. پرداخت حقوق دورة نظام‌وظيفة تخصصي، مطابق مقررات ستادكلّ نيروهاي مسلح صورت مي‌پذيرد.

دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي درصورت احراز شرايط زير به‌عنوان دانش‌آموختة‌برترِ مشمول تسهيلات «خدمت نظام‌وظيفة تخصصي» انتخاب مي‌شوند:

الف. بیش­از سه سال از تاریخ دانش­آموختگی آنان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دكتري حرفه‌اي، دکتری تخصصی يا فوق تخصص نگذشته باشد.

ب. ميانگين كل آنان در دورةكارشناسي بيش از 15 و در دورة تحصيلات تكميلي بيش از 16 باشد.

ج. دست‌كم 300 امتياز در دورة دكتري تخصصي و 200 امتياز در دورة كارشناسي‌ارشد از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني كسب كرده باشند.

يادآوري1: دانشجويان دورة دكتري تخصصي نيز در صورت دفاع موفقيت‌آميز از طرح‌نامة رسالة (پروپوزال) خود و احراز شرايط فوق مي‌توانند از تسهيلات اين جايزه بهره‌مند شوند.

5. فعاليت‌هاي نخبگاني

درخواست متقاضيان براساس مجموع امتياز حاصل از فعاليت‌هاي نخبگاني آنان بررسي مي‌شود و داشتن تنها يك فعاليت‌نخبگاني ملاك انتخاب مشمولان نيست.

اصلي‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني به‌شرح زير است:

الف.كسب رتبة برتر در المپيادهاي ملّي و بين‌المللي دانش‌آموزي/ دانشجويي

ب.كسب رتبةبرتر در آزمون‌های ورود به مؤسسه‌هاي علمي

ج. موفقيت در دورة تحصيل (آموزشي، پژوهشي و ...)

هـ .  برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانه، ادبي، هنري، حوزوي و قرآني مورد تأييد بنياد

/ برگزيده شدن در جشنوارة اختراعات رويش بنياد

/ سردبيري نشريه‌هاي علمي

 

در صورت ادامه تحصيلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام‌وظيفة تخصصي، بهره‌مندي از مزاياي اين جايزه در پايان مقطع بعد، منوط به احراز شرايط بند «1-4» براي‌ مقطع جديد خواهد بود.

يادآوري: چنانچه مشمولان براي بار دوم در مقطعي كه مشمول تسهيلات نظام‌وظيفه شده‌اند، ادامة تحصيل دهند، براي بهره‌مندي از اين تسهيلات در پايان تحصيل در مقطع مذكور، نيازمند احراز مجدد شرايط هستنند. 

براي شناسايي دانش‌آموختگانِ‌برتر براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي دانشگاهي فرايند زير اجرا مي‌شود:

1.  متقاضيان استفاده از تسهيلات، اطلاعات خود را در پايگاه اطلاعاتي بنياد بارگذاري مي‌كنند.

یادآوری 1: فرض بنياد، صحت اطلاعات بارگذاري شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي را خلاف واقع اظهار‌كرده است، از تمامي تسهيلات بنياد محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقي موضوع پيگيري مي‌شود.

2.  درخواست متقاضيان به پايگاه بنياد استاني (استاني كه دانشگاه آخرين مقطع تحصيلي متقاضي در آن قرار دارد)، ارسال مي‌شود.

3.  سامانه امتياز اولية فعاليت‌هاي نخبگاني متقاضيان را براساس اطلاعات تأييد نشدة آنان محاسبه مي‌كند.

يادآوري2: امتياز فعاليت نخبگاني دانشجويان دكتري كه از طرح‌نامة رساله (پروپوزال) خود دفاع موفقيت‌آميز كرده‌اند پس از تكميل كاربرگ موافقت استاد(ان) راهنما و مؤسسة علمي براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي و راستي‌آزمايي آن توسط بنياد استاني، توسط سامانه محاسبه مي‌شود.

يادآوري 3: چنانچه پس از بارگذاري درخواست توسط متقاضي، با درخواست وي مخالفت شود، متقاضي مجاز است با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود صرفاً يك‌بار ديگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

4. پس از راستي‌آزمايي سوابق، سامانه امتياز نهايي فعاليت‌هاي نخبگاني متقاضيان را براساس اطلاعات تأييد شدة آنان محاسبه مي‌كند.

5. پس از تعيين برگزيدگان بنياد ملّي نامة معرفي آنان را  به همراه كاربرگ اطلاعات فردی دانش‌آموختة‌برتر براي ستاد كلّ نيروهاي مسلح ارسال مي‌كند.

6. بنياد استاني شماره و تاريخ معرفي‌نامه را از طريق سامانه به برگزيدگان اطلاع‌رساني مي‌كند.

7. برگزيده با مراجعة حضوري به بنياد نخبگان نيروهاي مسلح، مدارك مثبته (بند 1-9) را به آن نهاد تحويل مي‌دهد.

الف. شماره و تاريخ معرفي‌نامة بنياد ملّي نخبگان

ب. اصل و رونوشتِ تمامي صفحه‌هاي شناسنامه (سه نسخه)

ج. اصل و رونوشتِ كارت ملّي(سه نسخه)

د. سه قطعه عكس پرسنلي 4×3

ه‍. سوابق علمي حداكثر در 5 صفحه

و. رونوشت آخرين مدرك تحصيلي

ز. كاربرگ اطلاعات فردي نخبگي (سه نسخه)

ح. برگ سبز (براي دانش‌آموختگان)

يادآوري: متقاضي موظف است در مدت زمان مجاز، با مراجعه به دفاترپليس +10، دفترچة راهنماي خدمت وظيفة عمومي را دريافت و كاربرگ‌هاي مربوط به اعزام مشمولان را تكميل و به‌همراه مدارك مربوطه به دفتر پليس +10 تحويل دهد.

 

به منظور جلوگيري از حضور متقاضيان به بنياد و ارسال نامه‌هاي فيزيكي، بخشي در سامانة اطلاعاتي بنياد تحت عنوان «پاسخ‌گويي به درخواست‌هاي شما (QandA)» طراحي شده است. از اين رو چنانچه خواهان تجديد نظر در نتيجة درخواست خود باشيد يا پرسشي دربارة تسهيلات نظام وظيفه و ساير تسهيلات داشته باشيد، مي‌توانيد با مراجعه به اين بخش به نشاني: http://qanda.bmn.ir آن را براي بنياد ارسال و از همان طريق پاسخ خود را دريافت كنيد. 

 

فصل دوم

راهنمای بارگذاری اطلاعات فردی در سامانه بنیاد

سامانة اطلاعاتي بنياد (ثريا) شامل بخش‌هاي مختلفي است اما از آنجا كه مجموعة حاضر به‌منظور بهره‌برداري متقاضیان برای بارگذاری اطلاعات و سوابق خود تدوين شده است، اين بخش نيز از اين منظر به معرفي اين سامانه و فعالیت­های نخبگانی دارای امتیاز و نحوة بارگذاری آنان می­پردازد.

نحوة ورود به صفحة كاربري در شكل 1 نشان داده شده است.

در مرحلة «ثبت اطلاعات اولیه» مشخصات فردی خود را در سامانه بارگذاری کنید. این مشخصات شامل مواردی چون مشخصات شناسنامه‌ای، جنسیت و تصاویر مدارک شناسایی است. قابل ذکر است تصاویر ارسالی باید از لحاظ حجم و نوع پرونده مطابق مشخصات تعیین‌شده درخواستی در سامانه باشد. پس از اتمام ثبت این اطلاعات بر روی دکمۀ «مرحله بعدی» کلیک و در منوی باز شده بالای دکمه، گزینۀ «ثبت نشانی و اطلاعات تماس» را به عنوان مرحله مقصد انتخاب کنید.

در مرحلة «ثبت نشانی واطلاعات تماس» مشخصات تماس خود را بارگذاری کنید. این مشخصات شامل مواردی چون آدرس محل سکونت، شمارۀ تلفن همراه و رایانامه است. پس از اتمام ثبت اطلاعات مذکور بر روی دکمۀ «مرحله بعدی» کلیک و در منوی باز شده بالای دکمه، گزینۀ «درج مقاطع تحصیلی» را به­عنوان مرحله مقصد انتخاب کنید. 

 

در مرحلة «درج مقاطع تحصیلی» مشخصات مقاطع تحصیلی خود را بارگذاری کنید. توضیحات لازم در مورد نحوه افزودن، ویرایش و حذف مقاطع تحصیلی در بالای صفحه به صورت کامل ذکر شده است. درج مقاطع جدید با استفاده از کشوباکس «مقطع تحصیلی» و ویرایش یا حذف مقاطع ثبت شده قبلی از طریق انتخاب سطر مقطع مورد نظر و کلیک بر روی دکمه ویرایش یا حذف انجام می‌شود.

پس از اتمام ثبت اطلاعات مذکور بر روی دکمۀ «مرحله بعدی» کلیک و در منوی باز شده بالای دکمه، گزینۀ «درج سوابق کاری» را به­عنوان مرحله مقصد انتخاب کنید.

5ـ1. ویژگی مدارک مقاطع تحصیلی

الف.گواهي دانش‌آموختگي مي‌بايد از سوي مؤسسه صادر و در آن «تاريخ دانش‌آموختگي»، «طول دور يا تاريخ شروع به تحصيل» و «ميانگين كل دوره» ذكر شده باشد.

ب. چنانچه‌گواهي براي سازمان ديگري صادر شده و در آن بيان شده باشد «تنها براي استفاده همان سازمان است»، گواهي مورد تأييد نيست.

ج. براي مقاطع تحصيلي كه در خارج از كشور طي شده‌اند، تصوير ارزشيابي مدرك تحصيلي توسط وزارت علوم/ وازرت بهداشت به همراه تصوير ريز نمره‌ها بايد در قالب پرونده‌اي الكترونيكي (مثلاً به شكل pdf) تحويل شود.

د. نامة معرفي به خدمت، خطاب به ستادكل نيروهاي مسلح، چنانچه داراي تاريخ پايان تحصيلو ميانگين كل دوره باشد، به جاي گواهي پايان تحصيلي پذيرفته مي‌شود.

هـ .گواهي اشتغال به تحصيل بايد از سوي معاونت آموزشي مؤسسه خطاب به بنياد ملّي نخبگان يا به صورت كلي صادر شده و در آن، «تاريخ شروع به تحصيل»، «ميانگين‌كل دوره» مشخص شده باشد. همچنین تاریخ اعتبارگواهی اشتغال به تحصیل نباید سپری شده باشد.

 

در مرحلة «درج سوابق‌کاری» مشخصات مربوط به سوابق عضویت هیئت‌علمی و سایر فعالیت‌های کاری خود را در سامانه بارگذاری کنید. نحوه افزودن، ویرایش و حذف اطلاعات به طورکامل مشابه درج مقاطع تحصیلی است. درج موارد جدید با استفاده از کشوباکس «نوع سابقۀ کاری» و ویرایش یا حذف موارد ثبت شده قبلی از طریق انتخاب سطر مورد نظر وکلیک بر روی دکمه ویرایش یا حذف انجام می‌شود. پس از اتمام ثبت اطلاعات مذکور بر روی دکمۀ «مرحله بعدی»کلیک و در منوی باز شده بالای دکمه، گزینۀ «درج رتبه‌ها و سوابق علمی» را به­عنوان مرحله مقصد انتخاب‌کنید.

 

در مرحلة «درج رتبه­ها و سوابق کاری» مشخصات مربوط به رتبه‌های کسب شده از جمله رتبة آزمون سراسری کارشناسی، کارشناسی ارشد، سوابق استعداد درخشان، رتبه در المپیادهای علمی، رتبه در جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد و ...  را در سامانه بارگذاری کنید. نحوة افزودن، ویرایش و حذف اطلاعات به طور کامل مشابه درج مقاطع تحصیلی است. درج موارد جدید با استفاده از کشوباکس «نوع افتخار» و ویرایش یا حذف موارد ثبت شده قبلی از طریق انتخاب سطر رتبۀ مورد نظر و کلیک بر روی دکمه ویرایش یا حذف انجام می‌شود. پس از اتمام ثبت اطلاعات مذکور بر روی دکمۀ «مرحله بعدی» کلیک و در منوی باز شده بالای دکمه،گزینۀ «درج فعالیت‌های علمی، پژوهشی و اجتماعی» را به عنوان مرحله مقصد انتخاب‌کنید.

7ـ1. ویژگی مدارک

الف. رتبه‌هاي آزمون‌هاي ورود به مؤسسه

الف ـ1.  امتياز مربوط به آزمون‌هاي ورود به دانشگاه به دارندگان رتبه‌هاي زير 1000 آزمون‌هاي سراسري در دورة كارشناسي (گروه‌هاي انساني، تجربي، رياضي) يا دكتري حرفه‌اي، زير 300 آزمون هاي سراسري (گروه زبان و هنر) و آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در دورة كارشناسي و زير 30 آزمون‌هاي سراسري و دانشگاه‌آزاد اسلامي در دورة كارشناسي‌ارشد و متناسب با رتبة كسب شده، اختصاص داده شده است.

الف ‌ـ2. دارندگان رتبة آزمون سراسري در مقطع كارشناسي می­باید گواهي تأييد رتبة كل‌كشوري ارائه شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور را در سامانه بارگذاری کنند و درج كارنامه يا تصوير وبگاه يا روزنامه و ... قابل تأييد نيست.

الف ـ3. دارندگان رتبة آزمون سراسري در مقطع كارشناسي‌ارشد می­باید گواهي تأييد رتبة كل در مجموعة امتحاني (بدون گرايش) ارائه شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور/ مركز سنجش آموزش پزشكي (رتبه هاي گروه پزشكي) را در سامانه بارگذاری کنند و درج كارنامه يا تصوير وبگاه يا روزنامه و ... قابل تأييد نيست.

الف ـ4. دارندگان رتبة آزمون مؤسسه آزاد اسلامي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي‌ارشد ودكتري تخصصي می­باید گواهي تأييد رتبة كل ارائه شده از سوي مركز آزمون مؤسسه آزاد اسلامي را در سامانه بارگذاری کنند.

الف ـ5. چنانچه فرد رتبة‌برتر در چند آزمون را هم‌زمان و در يك مقطع كسب كرده باشد، رتبه‌اي مورد تأييد است كه به واسطة آن در مقطع جديد مشغول به تحصيل شده باشد.

ب. سهمية استعداد درخشان براي ورود به مقطع‌کارشناسی­ارشد

ب ـ1. افرادي كه از طريق سهمية استعداد درخشان و بدون آزمون وارد مقطع كارشناسي ‌ارشد شده‌اند، مي‌بايد گواهي از مؤسسه محل تحصيل خود (دفتر استعداد درخشان، معاونت آموزشي) مبني بر اينكه پذيرش آنان بدون آزمون و از طريق سهمية استعداد درخشان انجام شده است، را ارائه كنند.

ب ـ2. چنانچه فرد سهمية استعداد درخشان را كسب كرده‌باشد ولي به واسطة آن مشغول به تحصيل در مقطع تحصيلي جديد نشده باشد، آن فعاليت مورد تأييد نيست.

ب ـ3.  افرادي كه رتبة ‌برتر رشتة خود را كسب كرده‌اند و پس از شركت در آزمون سراسري و كسب90 درصد نمرة آزمون در مقطع جديد ادامه تحصيل داده باشند، درصورت ارائة گواهي از سازمان ‌سنجش آموزش كشور مبني بر پذيرش از طريق سهية استعداد درخشان (سهمية رتبه اولي) مورد تأييد است. 

ج. دانشجوي نمونةكشوري

دانشجويان نمونة كشوري باید گواهي ارائه شده از سوي وزارت علوم/ وزارت بهداشت را بارگذاری کنند.

د. فعاليت‌هاي فنّاورانه

دـ1.  اختراع برگزيدة سطح 1، 2 و 3 متقاضيان، درصورت داشتن دست‌كم 45 درصد مشاركت در محاسبة امتياز لحاظ مي‌شود.

دـ2. متقاضياني كه از سوي بنياد به عنوان مخترع سطح 2،1 و3 انتخاب شده‌اند مي بايد گواهي ثبت مالكيت صنعتي داراي سهم مشاركت و گواهي ابلاغ اعتبار دريافتي از سوي بنياد را ارائه كنند. چنانچه در گواهي ثبت مالكيت صنعتي ميزان مشاركت درج نشده باشد مي‌بايد وكالت‌نامة محضري داراي سهم مشاركت را ارائه‌كند.

هـ . جشنوارة مورد تأييد

دارندگان رتبة اول تا سوم جشنواره‌ها و مسابقات می­بایدگواهي از دبيرخانة جشنواره / مسابقه مربوطه با مشاركت 45 درصد در سامانه بارگذاري‌کنند. 

و. آزمون‌هاي علوم پزشكي

دارندگان رتبة اول تا سوم آزمون‌هاي جامع پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي،آزمون پيش‌كارورزي، آزمون دستياري پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و آزمون دانش‌نامة تخصصي دندان‌پزشكي و داروسازي و دارندگان رتبة اول تا پنجم دانش نامة تخصصي پزشكي می­باید گواهي از وزارت بهداشت يا معاون آموزشي مؤسسه در سامانه بارگذاری‌کنند.

ز. المپياد علمي

زـ1.  اطلاعات مربوط به دارندگان رتبه اول تا سوم المپياد دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و دانش‌آموزي (ملّي و جهاني) در سامانة اطلاعاتي وجود دارد و نیاز به ارائة گواهی نیست.

زـ2.  دارندگان رتبة انفرادی اول تا سوم المپياد دانشجويي (وزارت بهداشت) می­باید گواهي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت را در سامانه بارگذاری کنند.

ح. المپياد مهارت

دارندگان رتبة اول تا سوم المپيادهاي مهارت (ملّي و بين‌المللي) می­بایدگواهي ارائه شده از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در سامانه بارگذاری کنند.

 

در مرحلة «درج فعالیت‌های علمی، پژوهشی و اجتماعی» مشخصات مربوط به فعالیت‌های خود را از جمله عضویت در انجمن‌های مختلف علمی و همکاری در طرح‌های پژوهشی و ...  در سامانه ثبت کنید. نحوة افزودن، ویرایش و حذف اطلاعات به طور کامل مشابه درج مقاطع تحصیلی است. درج موارد جدید با استفاده از کشوباکس «نوع فعالیت» و ویرایش یا حذف موارد ثبت شده قبلی از طریق انتخاب سطر فعالیت مورد نظر و کلیک بر روی دکمه ویرایش یا حذف انجام می‌شود.

پس از اتمام ثبت اطلاعات مذکور بر روی دکمۀ «مرحله بعدی»کلیک و در منوی باز شده بالای دکمه، گزینۀ «درج مقالات» را به­عنوان مرحله مقصد انتخاب کنید.

8 ـ1. ویژگی مدارک

الف. همكاري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوب

متقاضی می­بایدگواهي از سوي معاون پژوهشي مؤسسه مبني بر همكاري در طرح‌هاي پژوهشي ارائه کندکه در آن به زمان تصويب طرح پژوهشي، تعداد همكاران و جايگاه فرد اشاره شده باشد.

ب. فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي

ب ـ1. رتبة اول تا سوم جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي قرآني مورد تأييد بنياد در صورت ارائةگواهي از دبيرخانة جشنواره مورد تأييد است.

ب ـ2. متقاضي كه در انجمن هاي علمي / فرهنگي دانشجويي، علمي تخصصي عضو هستند، مي‌بايد رونوشت كارت عضويت خود را كه در آن به نام انجمن و تاريخ عضويت آن اشاره شده است بارگذاري كند.

ب ـ3. انجمن‌هاي علمي/ فرهنگي دانشجويي مي‌بايد داراي مجوز از مؤسسه‌هاي ذي‌ربط باشند. از اين‌رو متقاضي مي‌بايد رونوشت مجوز يا گواهي مبني بر تأييد مجوز نشريه را از معاون دانشجويي و فرهنگي يا معاون پژوهشي دانشكده/ دانشگاه دريافت و در سامانه بارگذاري كند.

ب ـ4. افرادي كه عضو انجمن‌هاي علمي تخصصي داراي مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند بايد نوع عضويت (پيوسته، افتخاري و وابسته) خود را مشخص كنند.

ب ـ5. متقاضیانی که عضو هئيت مديرة انجمن علمي هستند می باید‌گواهي از سوي رئيس يا دبير انجمن را در سامانه بارگذاری کنند.

ب ـ6. سامانه باتوجه به نوع نشريه (پژوهشي، ترويجي و دانشجويي) امتياز مربوط به عضويت در هيئت تحريرية نشريه و سردبيري نشريه‌ را براي متقاضي محاسبه مي‌كند.

ب ـ7. عضويت در هيئت تحريريه و سردبير نشريه‌هاي دانشجويي، چنانچه نشريه داراي مجوز از كميتة ناظر بر نشريات دانشگاهي باشند مورد بررسي قرار مي‌گيرد. براي اين منظور مي‌بايد گواهي از سوي دبير كميتة مربوطه مبني بر تأييد نشريه در سامانه بارگذار شود. همچنين مي‌تواند صفحه شناسنامة نشريه را كه در آن تمام اطلاعات مربوط مجوز نشريه وجود دارد، در سامانه بارگذاري كند.

ب ـ8. عضويت در هيئت تحريريه و سردبير نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي، چنانچه نشري داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي ربط باشد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

ب ـ9. متقاضیانی که عضو هيئت تحريرية نشريه‌هاي علمي هستند می­باید حكم عضويت در هيئت تحريريه را در سامانه بارگذاری کنند.

ب ـ10. سردبير نشريه‌هاي علمي می بایدگواهي از صاحب امتياز نشريه را در سامانه بارگذاری‌کنند. همچنين می­توانند صفحة شناسنامة نشريه که اطلاعات مربوط به سردبير نشريه در آن وجود دارد ‌را در سامانه بارگذاري كنند.

در مرحلة «درج مقاله­ها»، مشخصات مربوط به مقاله­های معتبر بین‌المللی، علمی ـ پژوهشی و همایش‌ها را در سامانه بارگذاری کنید. نحوه افزودن، ویرایش و حذف اطلاعات به طور کامل مشابه درج مقاطع تحصیلی است. درج مقالات جدید با استفاده از کشوباکس «نوع مقاله» و ویرایش یا حذف موارد ثبت شده قبلی از طریق انتخاب سطر فعالیت مورد نظر و کلیک بر روی دکمه ویرایش یا حذف انجام می‌شود. پس از اتمام ثبت اطلاعات مذکور بر روی دکمۀ «مرحله بعدی» کلیک و در منوی باز شده بالای دکمه،گزینۀ «ثبت اطلاعات شرکت دانش بنیان» را به­عنوان مرحله مقصد انتخاب کنید.

9ـ1. ویژگی مدارک

الف. در محاسبة امتیاز مقاله‌هاي دانش‌آموختگان دورة دكتري، مواردي لحاظ مي‌شود كه حداكثر پنج سال از زمان چاپ آنها (نسبت به‌زمان تقاضا) گذشته باشد. اين بازه براي دانش‌آموختگان دورة كارشناسي ارشد و دانشجويان دكتري تخصصي حداكثر 3 سال است.

ب. مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هايي‌كه در فهرست نشريه‌هاي پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم/ وزارت بهداشت قرار دارند به عنوان مقاله‌هاي معتبر درنشريه‌هاي فارسی و مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي داراي نماية ISI يا SCOPUS به عنوان مقاله‌هاي منتشر شده درنشريه‌هاي با نمایة معتبربین‌المللی مورد تأييد است و در محاسبه امتياز لحاظ مي‌شود

ج. چنانچه متقاضی مقالة كنفرانسي را در نشريه نيز به چاپ رسانده باشد، می­باید مقالة مربوطه را در بخش مقالات همايشي و كنفرانسي بارگذاري كند.

د. پروندة مقاله بايد مقاله کامل(Full Paper) باشد (خلاصه یا صفحة اول قابل قبول نیست). همچنین به دليل محدوديت حجم تا سه مگابايت چنانچه حجم فايل ناقص ارسال شده تا سه مگابايت باشد، قابل قبول است.

هـ . قرار دادن پيوند مقاله برای مقالات بین‌المللی چاپ شده، الزامی است.

و. باتوجه به اينكه برخي از نشريه‌هاي داخلی برخط نیستند قرار دادن پيوند مقاله برای مقالات داخلیِ چاپ شده اختیاری است.

ز. ضروري است پيوند مقاله به وبگاه نشريه یا وبگاه معتبر دیگری ارتباط داشته باشد. (رايگاه(فروم) و وب نوشت (وبلاگ) و ... قابل قبول نیست)

ح. چنانچه مقاله‌هاي بارگذاري شده در مرحلة پذيرش باشند، لازم است موارد زير در نظرگرفته شود:

1.     برای مقالات داخلی، نامه به امضای سردبیر نشريه و در سربرگ نشريه باشد.

2.   برای مقالات خارجی، تصویر نامة الكترونيكي پذیرش دریافتی از نشاني الکترونیکی رسمی نشريه حاوی نام فرد، نام مقاله و نشريه و یا صفحه برخط محتوی تأیید پذیرش مقاله ایشان در وبگاه نشريه قابل قبول است.

ط. متقاضياني كه داراي مقاله‌هاي منتشر شده در همايش‌هاي علمي معتبر (داخلي و بين‌المللي) هستند مي‌بايد صفحة چاپ شده در كتابچة همايش و گواهي ارائة مقاله از سوي دبيرخانة همايش را در سامانه بارگذاري كنند. شايان ذكر است مقاله‌هايي كه به‌صورت پوستر چاپ شده‌اند مورد تأييد نيست.

ی. چنانچه همايش كتابچة مقالات را منتشر نكرده باشد و مقالات را در قالب لوح فشرده ارائه كرده باشد، متقاضي بايد صفحة اول كنفرانس به همراه و فهرست مقالات را در سامانه بارگذاري كند.

ف. همایش منطقه‌ای و دانشجویی قابل تأييد نیست.

 

در مرحلة «مشاهدة اطلاعات درج شده» اطلاعات درج شدۀ شما نمایش داده می‌شود. امکان بازگشت و ویرایش مجدد اطلاعات و یا ادامه دادن فرایند، از طریق انتخاب گزینۀ مرحله بعدی فراهم است. همچنین صحت اطلاعات به­وسیلة شما تأیید و تعهد می‌شود. پس از اتمام ثبت اطلاعات مذکور بر روی دکمۀ «مرحله بعدی» کلیک و در منوی باز شده بالای دکمه، گزینۀ «اتمام فرایند» را به­عنوان مرحله مقصد انتخاب‌کنید.

 

فصل سوم

پرسشگان

مقدمه

به منظور شفاف‌سازي، برطرف كردن ابهامات احتمالي وكمك به فهم بيشتر مفاهيم به‌كار رفته در مقررات اعطاي تسهيلات نظام وظيفة تخصصي، برخي از پرسش‌هاي متداول و پاسخ‌هاي آن‌ها در اين فصل ارائه شده است.

1.    تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي با چه هدفي به دانش آموختگان اعطا مي‌شود؟

اين تسهيلات با هدف استفادة بهينه از توانايي‌هاي دانش‌آموختگان برتر در جهت توسعة فعاليت‌هاي علمي، فرهنگي و فنّاورانه كشور به آنان اعطا مي‌شود.

2.         تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي چه امكاناتي را در اختيار مشمولان قرار مي‌دهد؟

مشمولان اين جايزه با معرفي بنياد، دورة خدمت نظام‌وظيفة خود را، مشتمل ‌بر «دورة آموزش نظامي» و «اجراي طرحي پژوهشي، فنّاورانه، فرهنگي يا مشابه‌آن»، طي مي‌كنند. زمان اين دوره دست‌كم نصف دورة ساير مشمولان است. 

3.    آيا دانش‌آموختگانِ‌برتر از معافيت نخبگاني بهره‌مند مي‌شوند؟

خير! استفاده از اين تسهيلات به معني معافيت نيست و فرد بايد خدمت خود را با شرايط متفاوت (دست‌كم نصف دورة معمول) و همراه با اجراي فعاليتي تخصصي (مثلاً طرحي پژوهشي يا فرهنگي) سپري كند. 

4.    آيا موضوع اجراي طرح براي گذراندن خدمت نظام وظيفة تخصصي توسط بنياد تعيين مي‌شود؟

خير! موضوع طرح­هاي پژوهشي بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلح تعيين مي‌شود.

5.    آيا دانش‌آموختگان مشمول خدمت نظام‌وظيفة تخصصي نياز به گذراندن دورة آموزش نظامي دارند؟

بله! اين دوره براي آشنايي با اصول دفاع شخصي و به مدت 45 روز در دو مقطع زماني (تيرماه و دي ماه هر سال) برگزار مي‌شود.

6.    زمان دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي چه مدت است؟

حداقل برابر با نيمي از دورة رسمي نظام‌وظيفة ساير مشمولان هم‌تراز است.

7.    آيا مشمولان مي‌توانند در دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي به تحصيل مشغول شوند؟

خير! مگر اينكه دانشجوي دورة دكتري تخصصي و در حال گذراندن رساله باشند.

8.   چنانچه متقاضيان در دوران تحصيل به عنوان دانشجوي برگزيده مشمول جايزه‌هاي تحصيلي بنياد شده باشند، مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي استفاده كنند؟

خير! هرساله فعاليت‌هاي نخبگاني دانش آموختگان بايد با ساير دانش‌آموختگان متقاضي مقايسه شود و درصورت كسب بيشترين امتياز مشمول اين تسهيلات مي‌شوند. البته چنانچه متقاضي در زمان تحصيل مشمول جوايز تحصيلي بنياد شود، اين موضوع به عنوان يكي از فعاليت‌هاي نخبگاني وي در نظرگرفته مي‌شود و به ازاي هر سال مشموليت، امتيازي به وي اختصاص مي‌يابد.

9.    دانش‌آموختگان كدام مؤسسه‌ها مشمول تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي مي‌شوند؟

مشمولان از ميان دانش‌آموختگان همة مراكزآموزشي عالی، پژوهش و فنّاوري‌ داخل يا خارج ازكشور است­كه صحت مدارك صادرة آنها به تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد، انتخاب مي‌شود.

10.     نحوة ارسال درخواست استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي به چه نحو است؟

دانش‌آموختگان داخل كشور براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي دانشگاهي براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة فنّاور مي‌بايد به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني: http://soraya.bmn.ir) مراجعه و درخواست خود را بارگذاري كنند. دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي خارج از كشور نيز براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي غير مقيم بايد به پايگاه اطلاعاتي متخصصان غيرمقيم (به نشاني: (http://internation.bmn.ir  مراجعه و درخواست خود را باگذاري كند.

11.     چنانچه متقاضي يك‌بار درخواست استفاده از تسهيلات را در سامانه بارگذاري كند و با آن مخالفت شود، آيا امكان ارسال درخواست مجدد وجود دارد؟

بله! متقاضي مي‌تواند با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود حداكثر يك‌بار ديگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند. 

12.     آيا دانش‌آموختگان دوره‌هاي دكتري حرفه‌اي و تخصصي و فوق تخصصي پزشكي نيز مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي استفاده كنند؟

بله! دانش‌آموختگان دوره‌هاي «دكتري حرفه‌اي» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معادل با دانش‌آموختگان دورة «كارشناسي ارشد» محسوب مي‌شود و نيز دانش‌آموختگان دوره‌هاي «تخصصي و فوق تخصصي باليني و پزشكي و فلوشيپ» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ معادل با دانش‌آموختگان دورة «دكتري تخصصي» محسوب مي‌شوند

13.     دانش‌آموختگان كدام مقطع تحصيلي مي‌توانند متقاضي استفاده از تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي باشند؟

اين جايزه به دانش­آموختگان ­برترِ دوره­های‌کارشناسی­ارشد و دکتری تخصصی اعطا مي‌شود. نكتة مهم آن است كه فرد بايد در زمان تقاضا دانش‌آموخته‌ باشد.

14.     آيا دانشجويان مي‌توانند از تسهيلات خدمت نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند؟

تنها دانشجويان دورة دكتري تخصصي پس از دفاع موفقيت‌آميز از طرح پيشنهادي رسالة دكتري (پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع مي‌توانند هم‌زمان با گذراندن رسالة دكتري از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند.

15.     آيا دانش‌آموختة برتر مي‌تواند هم‌زمان از جايزة شهيد چمران و دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شود؟

دانش‌آموختگان دورة دكتري تخصصي مجازند هم‌زمان با دورة نظام‌وظيفة تخصصي، به عنوان پژوهشگر پسادكتري به فعاليت بپردازند و از جايزة شهيد چمران بهره‌مند شوند. 

16.     اگر فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظيفه، در ميانة خدمت در مقطعي بالاتر در دانشگاه پذيرفته شود چه مي‌شود؟

در اين صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظيفه ترخيص شود و پس از پايان تحصيل در مقطع بعدي دوباره بايد در فرايند انتخاب دانش‌آموختة برتر شركت كند تا بتواند از تسهيل نظام وظيفه بهره‌مند شود. 

17.   در صورت ادامة تحصيل در حین خدمت نظام‌وظيفه و در همان مقطع تحصيلي، آيا مشمولان بعد از پايان تحصيل مي‌توانند از مزاياي اين جايزه استفاده كنند؟

خير! در اين صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظيفه ترخيص ‌شود و پس از پايان تحصيل دوباره بايد در فرايند انتخاب دانش‌آموختة برتر شركت كند تا بتواند از تسهيل نظام وظيفه بهره‌مند شود.

18.   چنانچه فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظيفه، در ميانه خدمت مشغول به تحصيل شود و انصراف خود را اعلام كند، سپس بعد از پايان مقطع جديد دوباره مشمول تسهيلات نظام وظيفه شود، آيا امكان ادامة طرح قبلي براي وي وجود دارد؟

تصميم‌گيري در اين مورد در اختيار ستاد كلّ نيروهاي مسلح است و بنياد در اين زمينه ورود پيدا نمي‌كند. 

19.     پرداخت حقوق دورة نظام‌وظيفة تخصصي به مشمولان به چه نحو است؟

پرداخت حقوق دورة نظام‌وظيفة تخصصي، مطابق مقررات ستادكلّ نيروهاي مسلح صورت مي‌پذيرد.

20.     آيا دانشجويان دورة دكتري تخصصي مي‌توانند از خدمت نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند؟

دانشجويان دورة دكتري تخصصي پس از دفاع موفقيت‌آميز از طرح پيشنهادي رسالة دكتري (پروپوزال رساله) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع مي‌توانند هم‌زمان با گذراندن رسالة دكتري از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند.

21.     براي كسب موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع قالب مشخصي وجود دارد؟

بله! براي اين‌منظور دانشجوياني كه به‌طور موفقيت آميز از طرح پيشنهادي خود دفاع كرده‌اند مي‌بايد كاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسة علمي براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي» را كه در سامانة اطلاعاتي بنياد قابل دسترسي است، تكميل كنند.

22.   آيا معاون پژوهشي دانشكده مي‌تواند كاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسة علمي براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي» را تأييد كند؟

خير! كاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسة علمي براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي» صرفاً با مهر و امضا معاون پژوهشي يا معاون آموزشي دانشگاه مورد تأييد بنياد است.

23.     نحوة بهره‌مندي دانش‌آموختگان از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي به چه شكل است؟

دانش‌آموختگانِ مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور كه حداكثر سه سال از تاريخ رسمي دانش‌آموختگي آنان گذشته می­توانند درخواست خود برای استفاده از تسهيلات را در بانك اطلاعاتي بنياد بارگذاري كنند. بنياد براساس مجموع امتيازهاي فعاليت‌هاي نخبگاني متقاضي و درقياس با ساير متقاضيان، مشمولان استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفه را انتخاب و به ستادكل نيروهاي مسلح معرفي مي‌كند.

24.     متقاضيان در چه بازه‌هاي زماني مي‌توانند درخواست خود را براي بهره‌مندي از تسهيلات براي بنياد ارسال كنند؟

متقاضیان می­توانند در هر زماني كه دانش‌آموخته شوند مجازند درخواست خود را برای استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي در سامانه بارگذاري كنند و بنياد 45 روز پس از بارگذاري درخواست سوابق را بررسي و نتيجه را اعلام مي‌كند.

25.     آيا مقاله نيز به عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي‌شود؟

بله! مقالات سه سال اخير دانش آموختگان كارشناسي‌ارشد و دانشجويان دكتري و پنج سال اخير دانش‌آموختگان مقطع دكتري به عنوان فعاليت نخبگاني متقاضيان در نظر گرفته مي‌شود و هر يك داراي امتيازي است ليكن صرفاً به استناد داشتن مقاله كسي نمي‌تواند از اين تسهيل بهره‌مند شود.

26.     آيا با داشتن دو مقاله امتياز لازم براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفه را به دست مي‌آوريم؟

امتياز مقاله باتوجه به نوع آن (علمي ـ پژوهشي، بين‌المللي،كنفرانسي)، تعداد نويسندگان، جايگاه متقاضي در مقاله متفاوت است. از اين رو نمي‌توان گفت با داشتن مقاله مي‌توان امتياز لازم را كسب كرد يا خير.  

27.     امتياز مقاله چگونه محاسبه مي‌شود؟

امتياز مقاله باتوجه به جايگاه فرد و تعداد نويسندگان مقاله متفاوت است كه اين امتياز براساس آيين‌نامة ارتقاي اعضاي هيئت علمي محاسبه مي‌شود.

28.     آيا سال انتشار مقاله نيز اهميت دارد؟

بله! تنها مقالات پنج سال آخر دانش‌آموختگان دورة دكتري و سه سال اخير دانش آموختگان دورة‌كارشناسي‌ارشد و دانشجويان دورة دكتري در محاسبة امتياز در نظر گرفته مي‌شود.

29.     اگر متقاضي اطلاعات خلافي را در سامانه بارگذاري‌كند چه مي‌شود؟

چنانچه خلاف اطلاعات بارگذاري شده توسط متقاضي در هر مرحله از بررسي مشخص شود، هم از تسهيل نظام وظيفه و هم از تمامي تسهيلات بنياد براي هميشه محروم مي‌شود. همچنين عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام تا به لحاظ حقوقي موضوع را پيگيري كند.

 

30.   براي انتخاب متقاضيان استفاده از تسهيلات نظام وظيفه، همة افراد با رشته‌هاي متفاوت در قياس باهم قرار مي‌گيرند و اين باتوجه به اينكه فرصت‌هاي آموزشي و پژوهشي رشته‌ها متفاوت است، عادلانه نيست؟

باتوجه به تفاوتي كه از نظر آموزشي در رشته‌ها وجود دارد، سازمان سنجش آموزش كشور براي معدل رشته‌ها، ضريب مؤثري تعيين كرده است كه بنياد در بررسي سوابق متقاضيان آن را لحاظ مي‌كند.

همچنين باتوجه به اينكه فعاليت هاي نخبگاني كه بنياد در نظر گرفته است در برگيرندة طيف متفاوتي از فعاليت‌ها است بنابراين هر فرد مي‌تواند با كسب امتياز از فعاليت‌هاي مرتبط با رشتة تخصصي خود در قياس با ساير افراد قرار بگيرد.

31.     چنانچه دانش‌آموخته‌اي مشغول به خدمت نظام‌وظيفه باشد، مي‌تواند درخواست بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي را ارائه كند؟

بله! چنانچه دانش آموخته در حال گذراندن خدمت نظام وظيفه باشد و شرايط بهره‌مندي از تسهيلات نظام ‌وظيفة تخصصي را احراز كند، مي‌تواند درخواست خود را در پايگاه اطلاعاتي بنياد بارگذاري كند. درصورت برگزيده شدن، متقاضي مي‌تواند باقيماندة زمان خدمت سربازي خود را با انجام طرح پژوهشي به پايان برساند.

32.     چنانچه با درخواست دانش‌آموخته براي بار اول موافقت نشود، امكان ارسال مجدد درخواست براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفه وجود دارد؟

چنانچه با درخواست نامبرده براي بار اول موافقت نشود، دانش آموخته‌ مي‌تواند با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود حداكثر براي يك‌بار ديگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

33.     آيا اگركسي امتياز لازم را براي استفاده از تسهيلات‌كسب نكند، بنياد امتيازكسب شده را به او اعلام مي‌كند؟

بله! در صورت تقاضاي فرد، امتيازكلّ‌كسب شده به متقاضي اعلام مي‌شود. 

34.     چرا به دانشجويان تسهيلات خدمت نظام‌وظيفه تعلق نمي‌يابد؟

در دورة تحصيل انتظار اين است دانشجو وقت خود را براي آموزش و فعاليت‌هاي آموزشي صرف كند و جداشدن وي از محيط علمي، به‌شدت بر كيفيت تحصيل وي تأثير منفي مي‌گذارد، به‌همين دليل اين تسهيلات دورة دانشجويي حذف شده است.

35.     دانش‌آموختگان تا چه زماني فرصت دارند درخواست بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي دانشگاهي را به بنياد ارائه كنند؟

دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي داخل، حداكثرظرف سه سال بعد از تاريخ رسميِ دانش‌آموختگي مجازند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند. 

36.     چه كساني مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي دانشگاهي استفاده كنند؟

دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي داخل كشور كه حداكثر سه سال از تاريخ دانش‌آموختگي آنان سپري شده‌است.

37.     شرايط متقاضيان براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة‌تخصصي دانشگاهي چيست؟

تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي دانشگاهي به دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور كه بیش­از سه سال از تاریخ دانش­آموختگی آنان در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی نگذشته باشد وحائز بیشترین امتیاز از فعاليت‌هاي نخبگاني در دورۀ زمانی بررسی در قياس باساير متقاضيان باشند، اعطا مي‌شود.

38.     مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني چيست؟

مهم‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني به‌شرح زير است:

الف. موفقيت در دانشگاه (آموزشي، پژوهشي و فنّاورانه و...)

ب. كسب جايزه‌هاي تحصيلي بنياد

ج.كسب رتبة برتر در المپیادهای ملّی دانشجویی و دانش‌آموزي

د. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنياد

هـ.كسب رتبة برتر درآزمون‌های ورود به دانشگاه‌هاي كشور

و.كسب رتبة‌برتر در آزمون‌هاي سراسري علوم پزشكي

ز. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي‌قرآني مورد تأييد بنياد

ح. ثبت اختراع برگزيده

39.     حداقل امتياز لازم از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني براي بارگذاري درخواست استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي در سامانه چه ميزان است؟

دانش‌آموختگان در دورة كارشناسي‌ارشد بايد دست كم 170 امتياز و در دورة دكتري تخصصي مي‌بايد دست كم 250 امتياز از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني كسب كند تا سامانه به وي مجوز بارگذاري درخواست را بدهد.

40.     حداقل امتياز لازم از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي چه ميزان است؟

دانش‌آموختگان در دورة كارشناسي‌ارشد بايد دست كم 200 امتياز و در دورة دكتري تخصصي مي‌بايد دست كم 300 امتياز از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني كسب كند تا بتواند در فرايند مقايسه با ساير متقاضيان قرار گيرد.

41.   چنانچه فردي داراي شرايط استفاده از سهمية استعداد درخشان براي ورود به مقطع كارشناسي‌ارشد بوده اما بدون استفاده از اين سهيمه و از طريق آزمون ورودي در آن مقطع پذيرش شده باشد، آيا از امتياز مربوط به آن بهره‌مند مي‌شود؟

خير! چنانچه به واسطة سهمية استعداد درخشان و بدون آزمون در دورة كارشناسي‌ارشد به تحصيل مشغول شود مي‌تواند از امتياز آن استفاده كند. 

42.     منظور از رتبه‌هاي برتر آزمون ورود به دورة كارشناسي ارشد، رتبه در گرايش است يا رتبة كلّ  در كد رشتة امتحاني؟

منظور رتبة كلّ در كد رشتة امتحاني اعلام شده است. 

43.             آيا رتبه‌هاي آزمون دانشگاه‌آزاد اسلامي نيز به‌عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي‌شود؟

بله! رتبه‌هاي زير 300  آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در دورة كارشناسي و زير 30 در دورة كارشناسي‌ارشد به عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي شود و داراي امتياز است.

44.     آيا مخترعان مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي استفاده كنند؟

بله! مخترعان برگزيدة بنياد ملّي نخبگان چنانچه شرايط اوليه را داشته باشند مي‌توانند درخواست خود را در سامانه بارگذاري كنند. بنياد درخواست آنان را مانند ساير متقاضيان بررسي مي كند. شايان ذكر است اختراع سطح 1، 2 و 3 بنياد به عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي‌شود و هر يك از آنها داراي امتياز ويژه‌اي است. 

45.     متقاضيان ‌درخواست بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي دانشگاهي را چگونه ارسال كنند؟

دانش‌آموختگان چنانچه متقاضي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفه باشند،‌ مي‌بايد اطلاعات خود و درخواست بهره‌مندي از تسهيلات را در پايگاه اطلاعاتي بنياد (soraya.bmn.ir) بارگذاري كنند.

46.     آيا مشمولاني كه داراي غيبت نظام وظيفه هستند درصورت داشتن شرايط مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي بنياد ملّي نخبگان استفاده كنند؟

بنياد ملّي نخبگان بدون در نظر گرفتن غيبت متقاضيان وضعيت آنان را بررسي مي‌كند و درصورت احراز شرايطف برگزيدگان را به ستاد كلّ نيروهاي مسلح معرفي مي‌كند و تعيين تكليف دربارة غيبت برگزيدگان توسط آن ستاد انجام مي‌شود.

 

47.     آيا بنياد مي‌تواند محل خدمت ما را تعيين كند؟

خير! براساس توافق انجام شده با ستاد كلّ نيروهاي مسلح بنياد مسؤوليت شناسايي مشمولان و ستاد كلّ نيروهاي مسلح مسؤوليت تعيين محل خدمت و طرح پژوهشي را برعهده دارد. 

48.     آيا خودمان مي‌توانيم جاي خدمتمان را تعيين‌كنيم؟

خير! ستاد كلّ نيروهاي مسلح باتوجه به تخصص و رشتة متقاضي، محل خدمت متقاضي را تعيين مي‌كند.

49.     آيا امكان درخواست تجديد نظر به نتيجة درخواست وجود دارد؟

بله! چنانچه متقاضي به نتيجه درخواست خود معترض باشد و درخواست بررسي مجدد درخواست خود را داشته باشد مي‌تواند با مراجه به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني: http://soraya.bmn) در بخش «پاسخ به پرسش‌ شما» اطلاعات و درخواست خود را بارگذاري كند. شايان ذكر است به هيچ عنوان به پرسش‌هايي كه از طريق مراجعه حضوري يا مكتوب براي بنياد ارسا ل مي‌شود پاسخ داده نمي‌شود. 

50.    درصورت وجود ابهام در استفاده از اين تسهيلات به چه نحوي مي‌توان آن را برطرف كرد؟

چنانچه متقاضي پرسشي دربارة استفاده از تسهيلات داشته باشد با مراجه به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني:http://qanda.bmn.ir) در بخش «پاسخ به پرسش‌ شما» اطلاعات و پرسش خود را بارگذاري كند.

  

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت

راهنماي خدمت


. نشاني سامانة ثريا: soraya.bmn.ir

. براي كار با سامانة ثريا از مرورگرهايGoogle Chrome يا  Mozilla Fire foxاستفاده كنيد.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601