شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > معاونت توسعه مدیریت و منابع > اداره کل امور اداری و پشتیبانی > شرح وظایف اداره کل امور اداری و پشتیبانی 
شرح وظایف اداره کل امور اداری و پشتیبانی

1.        پيش‌بيني، تأمین و به‌کارگیری نيروي انساني مورد نياز از طريق استخدام،جذب، انتقالو جابه‌جايي آنان با رعايت آيين‌نامة استخدامي

2.        برنامه‌ریزی و اجرای امور اداری، نیروی انسانی و پشتیبانی داده‌اي ـ آماري در چارچوب سیاست‌های مصوب

3.        اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل و دستورعمل‌های اداري و استخدامي

4.        زمينه‌سازي براي تحقق سياست‌هاي كلي نظام اداري،بررسی و اجراي تصميم‌هاي مربوط به آن

5.        برنامه‌ريزي و نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي رفاهی کارکنان به‌منظور بالا بردن روحیة‌کاری و ارتقاي کیفیت زندگی آنان (در قالب كمك‌هاي نقدی و غيرنقدي، بهداشتی و درمان، ورزشی،فرهنگی، آموزشی و ...)

6.        انجام امور مربوط به نیروی انسانی شامل: تهيه و صدور احكام حقوق و مزایا، انتصاب، ترفيع، انتقال، انفصال، تعليق، مرخصي، معذوريت و امور مربوط به اجراي مقررات بازنشستگي و برقراري حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري

7.        انجام مقدمات رسيدگي به تخلفات كاركنان واجراي احكام صادره توسط مراجع ذي‌صلاح

8.        حفظ و نگهداری اسناد، مكاتبات اداري و پرونده‌هاي کارکنان

9.        برنامه‌ریزی و اقدام به منظور تأمین خدمات پشتیبانی مورد نیاز واحدها

10.   برنامه‌ریزی برای تأمین‌کالاها و خدمات موردنیازِ واحدهای مختلف بنیاد و نظارت بر نحوة تهیه و تدارک آنها

11.   نظارت بر فرایند خریدکالا یا خدمات منطبق بر ضوابط و مقرراتو تهیه و تنظیم مستندات قانونی آنها

12.   تعيين برنامةكارکنان خدمات و پشتیبانی در ساعات اداری و غيراداري

13.   برنامه‌ریزی و اقدام برای حفظ، نگهداری، تجهیز و نوسازی امکانات فیزیکی بنیاد و تأمین اقلام مورد نیاز بر اساس مجوزهای مربوط و مطابق با قوانین و مقررات

14.   برنامه‌ریزی و تأمين وسايط نقلية موردنياز واحدها و حفظ و نگهداري خودروها

15.   پشتیبانیاز سامانه‌هايالكترونيكي و رایانه‌ایبنیادبه منظور تحققدولت الكترونيكي

16.   ايجاد بانك اطلاعاتي بنیاد به صورت مكانيزه به‌منظور جلوگيري از اتلاف وقت و دوباره‌كاري

17.   نظارت بر طراحي و برنامه‌نويسي رايانه‌اي و انتقال سیاست‌های شبكه‌اي بنیاد به واحدها و بنیادهای استانی

18.   شناسايي نقاط ضعف سامانه‌هاي رايانه‌ايِ موجود و تهية گزارش با ارائة راه‌حل به مسؤولان ذي‌ربط

تهيه و تنظيم گزارش‌های آماري و انتشار آنها با همکاری ادارة كلّ رياست

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601