شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > برگزیدگان هنری > آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری کشور 
آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری کشور

باسمه تعالي

 

آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان هنری‌كشور

 

مقدمه

 به منظور ارتقاي جايگاه هنر متعالي در چارچوب گفتمان فرهنگي نظام مقدس جمهوري اسلامي و با هدف شناسايي اجتماعات نخبگاني در زمينه‌هاي مختلف هنر متعهد و در اجرای اقدام‌هاي ملّي 1ـ1ـ1، 2ـ1ـ3  و 4ـ1ـ5 از سند راهبردي‌كشور در امور نخبگان، اين‌آيين‌نامه تصويب مي‌شود:

  

مادّة1: تعاريف

براي رعايت اختصار، تعاريف زير در اين‌آيين‌نامه رعايت مي‌گردد:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. هنر: منظور هر يك از شاخه‌های هنری در‌گروه‌هاي هشت‌گانة: «هنرهای نمایشی»، «هنرهای تجسمی»، «هنرهای سینمایی»، «موسیقی»، «هنرهای سنتی»، «صنایع دستی»، «معماری و شهرسازی» و «هنرهای چندرسانه‌ای» است.

ج. رويداد هنری:  منظور هر يك از جشنواره‌ها و مسابقه‌هاي معتبر در حوزة هنر استكه به تأييدكميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد رسيده باشد.

 

مادّة2: برگزيدگان هنری

برگزيدگان هنری در گروه‌هاي هشت‌گانة هنر و در دو ردة «مستعد برتر هنری» و «سرآمد هنری» تعريف مي‌شوند:

2ـ1. مستعد برتر هنری: فردي است با استعداد‌ ويژه‌كه فعاليت‌هاي هنریِ وي نشان‌ از آتية درخشان هنری داشته باشد ولي لازم است اين استعداد به مدد لطف الهي، تلاش فردي و پشتيباني مراجع ذي‌ربط، هرچه بيشتر از قوّه به فعل درآيد تا به «سرآمد هنری» تبديل شود. مهم‌ترين شاخصه‌هاي شناسايي مستعد هنری عبارت است از:

الف. آثار هنری وي داراي نشانه‌هايي خلاقانه، نوآورانه، واجد ارزش‌هاي بدیع هنری و متفاوت باكار عموم باشد؛

ب. آثار هنريِ او متعهدانه، اخلاق‌مدار و در مسير تعالي انقلاب و آداب اسلامي ـ ايراني باشد؛

ج. جوان، در محدودة سني 15 تا 40 سالگي، باشد.

 

2ـ2. سرآمد هنری: فردي است‌كه بر اساس ذوق، خلاقيت سرشار و تلاش خود به جايگاهي ممتاز در ميان همگنان دست يافته باشد. مهم‌ترين شاخصه‌هاي شناسايي سرآمد هنری عبارت است از:

الف. صاحب سبك و شيوه‌اي نوآورانه درآفرينش‌آثار هنری باشد و سال‌هاي متمادي از عمر خود را در آن حوزة هنری به صورت فعال و پيشرو سپري‌كرده باشد؛

ب. آثار هنريِ او متعهدانه، اخلاق‌مدار و در مسير تعالي انقلاب و آداب اسلامي ـ ايراني باشد؛

ج. در محدودة سني بالاتر از 40 سال باشد.

 

 مادّة3: شاخص‌هاي شناسايي برگزيدگان هنری

برگزيدگان هنری بر اساس شاخص‌هاي زير شناسايي مي‌شوند:

الف. كسب افتخارات هنري (از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي و ساير نهادهاي مرتبط)

ب. كسب موفقيت در رويدادهاي هنری در سطح ملّي و بين‌المللي

ج. آفرينش آثار بديع

د. تخلق به اخلاق اسلامي و آداب ملّي

هـ . داشتن فعاليت‌هاي برجستة پژوهشي، آموزشي، ترويجي، تبليغي و شاگردپروري درحوزة هنری

و. داشتن پيشينة تحصيلي‌ و تخصص علمي در زمينه‌هاي مرتبط با هنر

تبصره: سنجش معيارهاي شناسايي برگزيدگان هنری پس از تأييد معيارها دركميسيون دائمي هيئت‌امنا، مطابق شيوه‌نامه‌اي است‌كه پس از تأييد شوراي شناسايي برگزيدگان هنري (موضوع مادّة 4) به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

 

مادّة4: شوراي شناسايي برگزيدگان هنري

به منظور تدوين معيارهاي شناسايي سرآمدان و مستعدان برتر هنري و پيشنهاد تصويب آن به بنياد؛ و نيز انطباق ويژگي‌هاي نامزدها با شرايط مذكور در آيين‌نامه و شيوه‌نامه، «شوراي شناسايي برگزيدگان هنری» با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. معاون فرهنگي بنياد (رئيس شورا)

ب. معاون پژوهشی فرهنگستان هنر

ج. يكي از معاونان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري با انتخاب رئيس نهاد

د. يكي از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتخاب وزير ذي‌ربط

هـ . يكي از معاونان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري با انتخاب وزير ذي‌ربط

و. يكي از معاونان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردش‌گری با انتخاب رئیس سازمان

ز. يكي از معاونان سازمان تبليغات اسلامي با انتخاب رئيس سازمان

ح. پنج تن از صاحب‌نظران هنري

 

تبصرة 1: اعضاي موضوع اين مادّه با حكم رئيس بنياد منصوب مي‌شوند.

تبصرة 2: مسؤولان موضوع بندهاي «ج» تا «ز» بايد مرتبط با يكي ازگروه‌هاي هنري باشند.[1]

تبصرة 3: سه تن از اعضاي بند «ح» از ميان اعضاي هيئت‌علمي رشته‌هاي هنر و معماريِ دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي‌كشور و دو تن از ميان هنرمندان و هنرشناسان برجستة‌كشور براي مدت دو سال با انتخاب و حكم رئيس بنياد منصوب مي‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصرة 4: حدود وظايف، اختيارات و فرايندكاري شورا بر اساس شيوه‌نامه‌اي است‌كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

تبصرة 5: دبيرخانة شورا در بنياد تشكيل مي‌شود و وظيفة تنظيم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوّبه‌ها و پيگيري اجراي آنها را بر عهده دارد.

 

مادّة 5: پشتيباني

 به منظور تسهيلِ مسير فعاليت‌هاي نخبگاني برگزيدگان هنری، بنياد با همكاري نهادهاي ذي‌ربط، تسهيلاتي را در قالب «جایزة رشد هنري» و «جایزة سرآمدان هنري» اعطا مي‌كند.

  تبصره: تعداد برگزيدگان، شرح تفصيلي و اعتبار هر يك از جوايز بر اساس بودجة سالانة بنياد و مبتني بر شيوه‌نامه‌اي است كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

 

مادّة 6 : تصويب و اجرا

 اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، شش مادّه و هفت تبصره در تاريخ 15/7/1394 به تصويب كميسيون دائمي و مطابق مصوبة جلسة پنجم هيئت امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آيين‌نامة كميسيون دائمي)، در تاريخ 29/7/1394 به تصويب هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «آيين‌نامة شناسايي از برگزيدگان هنری‌کشور»، (موضوع مصوبة هفتمین جلسة هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 12/7/1390) مي‌شود و از تاريخ 1/1/1395 لازم‌الاجراست.

 

[1].حسب مصوبة هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 24/12/1395، بند «ج» مادّة 4، از شرايط تبصرة 2 همان مادّه، مبني بر لزوم ارتباطِ نماينده با يكي ازگروه‌هاي هنري، مستثنا است.   

 

دانلود فایل آئین نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601