دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > معاونت توسعه مدیریت و منابع > اداره کل امور مالی > شرح وظایف اداره کل امور مالی 
شرح وظایف اداره کل امور مالی

1.        انجام کلیة امور مالیطبق قوانین و مقررات بنیاد

2.        اعمال نظارت مالیو نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات با رعایت قوانین و مقررات مربوط

3.        نگهداری حساب و تنظیم اسناد مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی و اموال بنياد

4.        نگهداری، حفظ، حراست و تحویل وجوه، نقدینه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار

5.        وصول‌كمك‌هاي دولت،درآمدهاي عمومي و اختصاصي بنیاد، صدور درخواست وجه در چارچوب اعتبارات مصوب و پیگیری اخذ وجه از مراجع ذي‌ربط

6.        تهية ترازنامه‌ها‌، تنظيم اطلاعاتوگزارش‌هاي عملكرد مالي در موارد مختلف شامل: دریافت‌ها، پرداخت‌ها، اعتبارات و تعهدات

7.        ثبت كسور بازنشستگي و پس‌انداز و تهيةگزارش از وجوه مذكور براي اخذ تصميم‌هاي لازم

8.        وصول مطالبات بنیادو ارجاع پرونده‌هاي غیر قابل وصول برای پیگیری حقوقی

9.        نگهداري اطلاعات و آمارهاي مربوط به حساب‌هاي مالي و تجزيه و تحليل آنها به منظور تعيين شاخص‌هاي مورد نياز

10.   شركت در كميسيون‌هاي مناقصه و ترك مناقصه

11.   دريافت ضمانتاز پيمانكاران براساس قراردادهای منعقده

12.   صدور درخواست وجه در چارچوب اعتبارات مصوب

13.   انجام امور مربوط به افتتاح حساب‌هاي بانكي مورد نياز بنیاد

انجام ساير امور محوله از سوي معاون توسعة مديريت و منابع

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601