يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > دانشجویان > پرسشگان اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر 
پرسشگان اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

به منظور شفاف‌سازي ، برطرف كردن ابهامات احتمالي و كمك به فهم بيشتر مفاهيم به‌كار رفته در مقررات اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي، برخي از پرسش‌هاي متداول و پاسخ‌هاي آن‌ها در اين بخش ارائه شده است.

 

1.    نخبه‌كيست؟

فردي برجسته و كارامد با اثرگذاري بارز در خلق و گسترش علم، فنّاوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت كشور در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي كه لازم است ويژگي‌هاي زير را داشته باشد:

الف. بهره‌مندي از هوش، خلاقيت و انگيزة ذاتي

ب. واجد خبرگي و تخصص در حوزه‌اي خاص

ج. داراي اثرگذاري بي‌بديل ياكم‌بديل در اجتماع تخصصي خود و در چارچوب گفتمان نظام اسلامي

 

2.    صاحب استعداد برتر (مستعد برتر)كيست؟

فردي‌كه مستعد نخبگي است ليكن هنوز به آن شرايط دست‌نيافته و مستلزم فرايند هدايت و تواناسازي براي كسب خبرگي و نهايتاً اثرگذاري بر محيط است. دانشجويان مطلقاً مي‌توانند در گروه مستعدان برتر قرار گيرند.

 

3.    آيا مي‌توان به دانشجويان لفظ «نخبه» را اطلاق‌كرد؟

خير! با توجه به تعريف فوق، مشخص است‌كه دانشجويان تا نخبه شدن راهي طولاني در پيش دارند، ولي مي‌توان آنها را «مستعد برتر» دانست.

 

4.    هدف آيين­نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي چيست؟

در اين آيين­نامه به دنبال آن هستيم كه دانشجويان برتر دانشگاه­ها را در حوزه­هاي «آموزشي»، «پژوهشي» و «فنّاوري» شناسايي‌كنيم و به هريك از آنان مجموعه تسهيلاتي را براي توانمندسازي آنان اعطاكنيم.

 

5.    ويژگي‌هاي آيين‌نامة جايزه‌هاي تحصيلي چيست؟

الف. شناسايي مشمولان از طريق رصد رفتار و فعاليت‌هاي دانشجويان صاحب استعداد برتر

ب. تأكيد بر رويكرد تواناسازي دانشجويان در محيط دانشگاه به جاي رويكرد صرفاً حمايت مادّي

ج. توجه به مجموعة فعاليت‌هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه

د. توجه به تنوع استعدادها، هدايت و حمايت از هر دانشجوي مستعد در مسير رشد استعدادها و توانمندي‌هاي مختص خودش

ه‍ . توجه به رويكرد نهادمحوري (دانشگاه محوري) و هدايت دانشجو در محيط دانشگاه و زير نظر استاد راهنما

و. توجه به گروه‌هاي نخبگاني دانشجويي در كنار تك تك دانشجويان

ز. ايجاد تعهد در دانشجو از طريق ترويج فرهنگ‌كار و تلاش به جاي ايجاد توقع

 

6.    منظور از فعاليت­هاي نخبگاني چه فعاليت­هايي است؟

فعاليتي آگاهانه، خلاقانه و نوآورانه با اثرگذاري محسوس بر پيشرفت‌كشور در حوزه‌هاي مختلف از قبيل: علم، فنّاوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت با تأكيد بر شناخت مسائل و مشكلات كشور.

 

7.     شرايط لازم براي بهره­مندي از جايزه­هاي تحصيلي چيست؟

شرط لازم، احراز يكي از ويژگي‌هاي زير است؛ ليكن دانشجو بايد علاوه بر ويژگي‌هاي ذيل، در قياس با ساير دانشجويان متقاضي، بيشترين امتياز را از فعاليت‌هاي نخبگاني‌كسب‌كرده ‌باشد:

الف. برگزيدگان المپيادهاي دانش‌آموزي‌كشوري و جهاني‌كه موفق به‌كسب مدال‌هاي طلا، نقره و برنز از اين مسابقات شده‌اند.

ب.  برگزيدگان آزمون‌هاي سراسري ورود به مؤسسه‌هاي‌كشور (وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي) در مقاطع كارشناسي،كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه‌اي بر اساس نمرة تراز آزمون بيش از 5/2 انحراف معيار از ميانگين كل شركت‌كنندگان در آزمون؛

ج. افرادي كه در المپيادهاي ملّي دانشجويي(المپيادهاي مورد تأييد وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد) موفق به كسب رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري شده‌اند.

د.  افرادي كه در آزمون‌هاي جامع، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي موفق به كسب رتبه‌هاي اول تا سوم شده‌اند.

هـ . دانشجويان ممتاز مؤسسه‌ها

و. برگزيدگان مرحلة كشوري دانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي،كارشناسي ‌ارشد و دكتري‌ با معرفي وزارت علوم يا وزارت بهداشت

ز. برگزيدگان جشنواره‌هاي علمي، پژوهشي و فنّاورانة مورد تأييد بنياد

ح. مستعدان برتر هنري،  ادبي و قرآني مطابق مقررات بنياد  مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط؛

ي. مخترعان برگزيده بر اساس مقررات بنياد

 

8.     چه کسانی بدون ارزیابی می­توانند از جایزه­های تحصیلی بهره­مند شوند؟

دانشجويان موضوع بندهاي زير در اولين سال تحصيل در دانشگاه پس از برگزيدگي، بدون محاسبة امتياز، مشمول جايزه‌هاي تحصيلي مي‌شوند؛ ولي براي سال‌هاي بعد لازم است در فرايند ارزيابي قرارگيرند:

الف. برگزيدگان داراي مدال طلا ، نقره يا برنزكشوري در المپيادهاي ملّي دانش‌آموزي؛

ب. برگزيدگان داراي رتبة اول تا سوم در المپيادهاي ملّي دانشجويي (در سال برگزيده شدن)

ج. دانشجويان نمونةكشوري(در سال برگزيده شدن)؛

د. برگزيدگان داراي رتبة 1 تا 150 در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه رياضي و فني (در دورة كارشناسي)؛

هـ . برگزيدگان داراي رتبة 1 تا 100 در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه علوم تجربي (در دورة كارشناسي)؛

و. برگزيدگان داراي رتبة 1 تا 100 در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه علوم انساني (در دورة كارشناسي)؛

ز. برگزيدگان داراي رتبة 1 تا 40 در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه هنر (در دورة كارشناسي)؛

ح. برگزيدگان داراي رتبة 1 تا 20 در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه زبان‌هاي خارجي(در دورة كارشناسي)؛

 

9.     چنانچه دانشجو عضو بنياد باشد و هيچ يك از معيارهاي مورد تأييد دانشگاه را نداشته باشد مشمول جوايز تحصيلي قرار خواهدگرفت؟

بنياد ملّي نخبگان عضو ندارد! بلكه به عنوان نهادي حاكميتي براي سياست‌گذاري در خصوص شناسايي و تواناسازي مستعدان و به‌كارگيري و الگوسازي نخبگان در جامعه فعاليت مي‌كند. بنابراين اصالتاً هيچ دانشجويي عضو بنياد نيست و دانشجويان بر اساس مقررات و معيارهاي بنياد  مشمول جايزه‌هاي تحصيلي خواهند شد. در اين فرايند دانشگاه وظيفة راستي‌آزمايي اطلاعات را دارد و انتخاب دانشجويان بر عهدة بنياد است.

 

 

 

 

10. دانشجويان ممتاز دانشگاه براساس چه معياري انتخاب مي‌شوند؟

دانشجويان ممتاز هر دانشگاه براساس معيارهايي‌كه همان دانشگاه تعيين مي‌كند انتخاب مي‌شوند. بنابراين دانشگاه‌ها خود بايد آيين‌نامة دانشجويان ممتاز را تدوين و تصويب كنند و بر اساس آن دانشجويان ممتاز مي‌توانند در فرايند انتخاب دانشجويان برتر وارد شوند.

 

11.     نحوة ارزيابي،گزينش و بهره­مندي از جايزه­هاي تحصيلي چگونه است؟

فرایند شناسایی مشمولان جوایز تحصیلی به شرح زیر انجام می­شود:

الف. دانشجويان براي بهره‌مندي از جایزه­های تحصیلی بنیاد در همۀ مقاطع(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) اطلاعات مورد نیاز را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد (soraya.bmn.ir http://) تا پایان تیرماه هر سال بارگذاری و نسبت به ثبت درخواست استفاده از از جایزه­های تحصیلی اقدام کنند.

ب. بنیادهای نخبگان استانی فهرست و اطلاعات اولیۀ دانشجویان متقاضی را در اختیار دانشگاه­های هر استان قرار می­دهند.

ج. دانشگاه­ها پس از راستی­آزمایی اطلاعات دانشجویان، فهرست دریافتی را تا نيمة مردادماه به بنیاد های نخبگان استانی متبوع خود عودت می­دهند.

د.  بنیاد نخبگان استانی فهرست ارزیابی شده را در اختیار بنیاد ملّی نخبگان قرار می‌دهد و بنیاد ملّی فهرست نهایی را همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به دانشجویان و دانشگاه­ها اعلام می­کند.

 هـ . مراحل قبل برای دانشجویان نوورود از ابتدای مهرماه هر سال آغاز و تا پایان این ماه به پایان می رسد. 

 

12.    اعطاي جوايز به دانشجويان و دريافت مدارك از آنان چگونه است؟

لازم است دانشجويی که به عنوان مشمول جوایز انتخاب شده مدارك و مستندات فعاليت‌هاي نخبگاني خود را در محدودۀ زمانی اعلام شده، از طريق حساب كاربري كه در سامانة ثريا ايجاد كرده است، بارگذاري كند تا پس از بررسي در بنياد، اعتبار مربوط به تسهيلات در اختيار وي قرار گيرد.

 

13.      دانشجویان چگونه می­توانند از فرایند تصمیم­گیری در خصوص درخواست خود اطلاع پیدا کنند؟

با مراجعه به سامانۀ اطلاعاتی جوایز تحصیلی.

 

14.      نقایص پرونده­های جوایز تحصیلی چگونه به متقاضیان اطلاع داده می­شود؟

از طریق سامانه برای افرادی که حائز شرایط بهره­مندی از جوایز تحصیلی باشند موضوع نقص در مدارک اطلاع­رسانی می­شود.

 

15.     دانشجویان برگزیدۀ جوایز تحصیلی تا چه زمان می­توانند درخواست­های خود را برای بهره­مندی از جوایز ارسال کنند؟

فرصت زماني نام‌نويسي براي دانشجويان فعلي دانشگاه‌ها تا پايان تيرماه و براي دانشجويان مقاطع جديد تا پانزدهم مهرماه است.

 

16.    چه جايزه‌هايي به دانشجويان تعلق مي‌يابد؟

جايزه‌ها در چهار دستة زير به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي‌شود:

الف. جايزة آموزش: با هدف تسهيل مسير آموزشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة آموزش

ب. جايزة پژوهش: با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة پژوهش

ج. جايزة فنّاوري: با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصةكارآفريني

 د. جايزة فرهنگ: با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني،‌ تقويت هويت ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان

شايان ذكر است چهار جايزة بالا در سه سطح متناظر با دوره­هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري  به دانشجويان مشمولِ اين مقاطع اعطا مي­شود.

 

17.    دانشجويان دورة دكتري حرفه‌اي از جوايزكدام سطح بهره‌مند مي‌شوند؟

دانشجويان دورة دكتري حرفه‌اي در سال‌هاي اول تا چهارم تحصيلي، معادل دانشجويان دورة كارشناسي و در سال‌هاي پنجم تا هفتم، معادل دانشجويان دورة كارشناسي ارشد محسوب مي‌شوند.

 

18.    جايزه­ها در چه بازة زماني به دانشجويان تعلق مي­گيرد؟

دانشجوياني‌كه از سوي بنياد انتخاب مي‌شوند به مدت يك­سال تحصيلي (از اول مهرماه امسال تا پایان خرداد سال بعد) از جايزه‌هاي بنياد بهره­مند مي­شوند و براي سال‌هاي بعد لازم است دوباره در فرايند ارزيابي و رقابت با ساير دانشجويان قرارگيرند.

 

19.     چنانچه دانشجو در يك مقطع از تحصيل از اين جايزه­ها استفاده‌كرده باشد امكان استفاده مجدد در مقطع تحصيلي ديگر وجود دارد؟

بله! محدوديتي براي استفاده از اين جايزه‌هادر مقاطع تحصيلي مختلف وجود ندارد و چنانچه دانشجو بتواند در هر سال تحصيلي بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني را در قياس با ساير متقاضيان كسب كند، انتخاب مي‌شود و مي­تواند از اين جايزه­ها بهره­مند شود.

 

20.    جايزۀ آموزش چه نوع تسهيلاتي را در بر مي‌گيرد؟

چنانچه دانشجويي در فعاليت‌هاي آموزشي موفق‌ باشد اين جايزه با هدف تسهيل مسير آموزشي و توانمند سازي دانشجو در زمينة آموزش به آن تعلق مي‌گيرد و شامل تسهيلات زير است:

 

الف. اعتبار توانمندسازي آموزشي

هزينة شركت دانشجو در كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط نظير زبان خارجي، رايانه و ... و ارائه مدارك مثبتة مالي، به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

ب. اعتبار آموزش‌ياري

اعتبار دستيار آموزشي استاد است‌كه به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي پس از پذيرش از سوي يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند به‌صورت ماهانه در هر نيم‌سال تحصيلي پرداخت مي‌شود.

 

21.    دانشجويان چگونه از اعتبار توانمندي آموزشي بهره‌مند مي‌شوند؟

دانشجو لازم است مدارك مثبتة مالي مبني بر شركت در كارگاه‌ها وكلاس‌هاي آموزشي مرتبط نظير زبان خارجي، رايانه و ... را در سامانة ثريا بارگذاري كند. پس از تأييد مدارك از سوي دانشگاه و تأييد بنياد استان متبوع، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

22.      باتوجه به اينكه دانشجويان در تابستان در كلاس‌هاي آموزشي و كارگاه‌ها شركت‌ مي‌كنند مي‌توانند از اعتبار توانمندسازي آموزشي بهره‌مند شوند؟

اعتبار استفاده از اين اعتبار از ابتداي مهرماه هر سال تا پايان شهريورماه سال بعد است.

 

23.    دانشجويان چگونه مي‌توانند از اعتبار آموزش‌ياري بهره‌مند شوند؟

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار آموزشي يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود باشد، در اين‌صورت پس از بارگذاري مدارك مثبته (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) مبني بر پذيرش دانشجو از سوي اعضاي هيئت علمي دانشگاه متبوع به‌عنوان دستيار آموزشي در سامانة ثريا و تأیید دانشگاه، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

24.    اگر دانشجويي به‌صورت حق‌التدريس در دانشگاه ديگري تدريس كند، آيا اين فعاليت دانشجو را مي‌توان به عنوان دستيار آموزشي در نظر گرفت؟

خير! دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود و در همان دانشگاه، براساس قراردادي كه دانشگاه با وي منعقد مي‌كند، به عنوان دستيار آموزشي فعاليت كند.

 

25.    آيا مي‌توان دستيار آموزشي دانشگاهي غير از محل تحصيل خود بود؟

خير! دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود، در همان دانشگاه براساس قراردادي كه دانشگاه با وي منعقد مي‌كند به عنوان دستيار آموزشي فعاليت كند.

 

26.    آيا براي دريافت اعتبار آموزش­ياري مي­توان از عضو هيئت علمي دانشگاهي غير از محل تحصيل، پذيرش‌گرفت؟

خير!  بايد حتماً از يكي از اعضاي دانشگاه محل تحصيل دانشجو، به عنوان استاد قرارداد را تأييدكند.

 

27.    جايزۀ پژوهش چه نوع تسهيلاتي را در بر مي‌گيرد؟

چنانچه دانشجو در فعاليت‌هاي پژوهشي موفق باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسير پژوهشي و توانمندسازي آنان در زمينة پژوهش، شامل تسهيلات زير است:

الف. اعتبار ارتباطات علمي

شامل‌كمك‌هزينۀ اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي،كمك‌هزينۀ عضويت در انجمن­هاي علمي، عضويت در پايگاه‌هاي تخصصی علمي و  تسهيلات خريدكتاب.

ب. اعتبار اجراي پايان­نامه يا رساله

به منظور تهيه ملزومات، دستگاه­ها ، مواد مصرفي و .... در راستاي انجام پايان­نامه/  رساله، بنياد پس از تصويب طرح پيشنهادي پايان‌نامه/ رساله، اعتباري را در اختيار دانشجويان مشمول قرار مي­دهد.

ج. اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

اعتبار «شركت در مجامع علمي داخلي» به منظور شركت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دركنفرانس‌ها (همراه با ارائة مقاله) وكارگاه‌هاي علمي درون كشور و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي آنان اعطا مي‌شود‌كه براي هر دانشجو دوبار در سال و با ارائة گواهي نام‌نويسي در مجمع و نيز اسناد مثبتة مالي قابل پرداخت است.

 

د. مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

«مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي» به منظور شركت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دركنفرانس‌هاي علمي خارج ازكشور (همراه با ارائة مقاله) و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي آنان است‌كه يك‌بار در سال و بر اساس اسناد مثبتة نام‌نويسي در مجمع و تأييد استاد راهنما قابل اعطا است. مجوّز مذكور علاوه بر كنفرانس‌هاي علمي، به منظور شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي علمي خارج ازكشور با دعوت‌نامة مجمع و تأييد مؤسسة متبوع نيز صادر مي‌شود.

هـ . اعتبار پژوهش­ياري

اعتبار دستيار پژوهشي استاد است و چنانچه دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از طرح‌هاي پژوهشي مصوّب اعضاي هيئت علمي دانشگاه متبوع همكاري داشته باشد براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند مبلغي به‌صورت ماهانه در طول هر نيم‌سال تحصيلي به وي پرداخت مي‌شود.

و. اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي

اين اعتبار به منظور ايجاد ارتباط دانشجويان دورة دكتري با نهادهاي علمي و فنّاورانة كشور به آنان اعطا مي‌شودكه پس از تصويب استفاده از فرصت مطالعاتي در دانشگاه محل تحصيل و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود.

ز. اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي

اين اعتبار به منظور ايجاد ارتباط دانشجويان دورة دكتري با نهادهاي علمي و فنّاورانة خارج ازكشور به آنان اعطا مي‌شود كه پس از تصويب فرصت مطالعاتي در دانشگاه محل تحصيل متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت شش ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود. اولويت نهاد مقصد با مؤسسه‌هاي معتبر با رتبة كمتر از 200 در رتبه‌بندي‌هاي جهاني و اولويت موضوع فرصت مطالعاتي، موضوع‌هاي اولويت‌داركشور (بر اساس تأييد ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري) است.

ح. اعتبار هستة پژوهشي

اين اعتبار به منظور تشكيل «گروه پژوهشي دانشجويي» مطابق مقررات دانشگاه محل تحصيل به گروهي كه دست‌كم يكي از اعضاي گروه، دانشجوي كارشناسي ارشد يا دكتري مشمول اين‌ آيين‌نامه باشد، تعلق مي‌يابد.

 

ط. اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي

این اعتبار به منظور تسهیل و تسریع دسترسی به امکانات مراکز آزمایشگاهی معتبر کشور به مشمولان جوایز تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تعلق می­یابد.

 

28.    برای اطلاع از رتبۀ زیر 200 مؤسسه مقصد براي فرصت مطالعاتي، کدام نظام­­های رتبه­بندی مورد نظر بنیاد است؟

رتبۀ مؤسسۀ مقصد در سه نظام رتبه‌بندی: شانگهای (Shanghai)، تایمز (Times) و كيو.اس. (QS) بررسی می­شود.

 

29.    چنانچه دانشگاه مقرراتی برای تشکیل هستۀ پژوهش نداشته باشد، آیا مشمولان جوایز تحصیلی می­توانند از این جایزه بهره­مند شوند؟

خیر! استفاده از این جایزه مستلزم آن است دانشگاه مقررات مصوّبی در خصوص تشکیل و فعالیت هسته­های پژوهشی داشته باشد.

 

30.    آیا دانشجو می­تواند در هسته­های پژوهشی خارج از دانشگاه همکاری داشته باشد و از این جایزه بهره­مند شود؟

خیر! هستۀ پژوهشی الزاماً باید براساس مقررات دانشگاهي‌که دانشجو در آن مشغول به تحصیل است، تشکیل شده باشد.

 

31.    مشمول جوایز تحصیلی چگونه می­توانند از اعتبار استفاده از شبکۀ آزمایشگاهی بهره‌مند شوند؟

برای بهره­مندی از این جایزه، دانشجو باید به وبگاه شبکة آزمایشگاهی فنّاوری­های راهبردی (به نشانی www.labsnet.ir) مراجعه و از میان مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه، محل مرتبط را انتخاب و برای بهره­مندی از این جایزه به آنها مراجعه­کند.

32.    اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي چگونه پرداخت مي‌شود؟

دانشجو مي‌تواند از خدمات مراكز آزمايشگاهي عضو شبكه تا سقف اعتباري تعيين‌شده بهره‌مند شود و اين شبكه گزارش هزينه‌كرد خدمات دريافت‌شده را براي تصفيه‌حساب به بنياد ملّي اعلام كنند.

 

33.    دانشجويان چگونه مي‌توانند از اعتبار ارتباطات علمي بهره‌مند شوند؟

دانشجو مدارك مثبته مبني بر «اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي» ، «عضويت در انجمن‌هاي علمي»، «عضويت در پايگاه‌هاي تخصصي»  و «خريد كتاب‌هاي علمي»  را در سامانة ثريا بارگذاري مي‌كند. پس از تأييد مدارك از سوي دانشگاه و تأييد بنياد استان مربوطه، مبلغ مذكور به حساب دانشجو واريز مي‌شود.

 

34.      اعتبار اجراي پايان‌نامة‌كارشناسي/كارشناسي ارشد در چند مرحله پرداخت مي‌شود؟

اين اعتبار در دو مرحله به دانشجو اعطا مي‌شود: مرحلة اول پس از اخذ درس پايان‌نامه و بارگذاري مدرك تصويب موضوع پژوهش در سامانة ثريا و مرحلة دوم پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا به دانشجو اعطا مي‌شود.

 

35.      اعتبار اجراي رسالة دكتري در چند مرحله پرداخت مي‌شود؟

اين اعتبار در سه مرحله به دانشجو اعطا مي‌شود: مرحلة اول پس از اخذ درس رساله و بارگذاري مدرك تصويب موضوع پژوهش در سامانة ثريا ، مرحلة دوم در پايان سال اول اخذ رساله و مرحلة سوم پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا به دانشجو اعطا مي‌شود.

 

36.          اعتبار اجراي پايان‌نامه در مقطع‌كارشناسي چقدر است؟

اعتبار اجرای پایان­نامه در مقطع کارشناسی برای گروه­های فني و علوم پايه000,000,7 ریال و برای سایر گروه­ها 000,000,4  ريال است که نیمی از آن پس از اخذ درس پايان‌نامه و بارگذاري مدرك تصويب موضوع پايان‌نامه در سامانة ثريا و مرحلة دوم آن پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا، به دانشجو اعطا مي‌شود.

 

37.    اعتبار اجراي پايان‌نامه در مقطع كارشناسي‌ارشد چقدراست؟

اعتبار اجرای پایان­نامه در مقطع کارشناسی ارشد برای گروه­های فني و علوم پايه 000,000,20 ریال و برای سایر گروه­ها 000,000,10  ريال است که نیمی از آن پس از اخذ درس پايان‌نامه و بارگذاري مدرك تصويب موضوع پايان‌نامه در سامانة ثريا و مرحلة دوم پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا، به دانشجو اعطا مي‌شود.

 

38.    اعتبار اجراي رساله در مقطع دكتري چقدر است؟

اعتبار اجرای پایان­نامه در مقطع دکتری برای گروه­های فني و علوم پايه 000,000,30  ریال و برای سایر گروه­ها 000,000,15 ريال است که یک سوم آن پس از اخذ درس رساله و بارگذاري مدرك تصويب موضوع رساله در سامانة ثريا، مرحلة دوم به همين ميزان در پايان سال اول اخذ رساله و بقیة آن نيز پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا، به دانشجو اعطا مي‌شود.

 

39.     اگر دانشجو موضوع پايان‌نامه يا رسالة خود را در سال قبل از برگزيده شدن از سوي بنياد به تصويب رسانده باشد و در سال مشموليت در حال انجام رساله خود باشد آیا مي‌تواند از اين اعتبار بهره مند مي‌شود؟

بله!

 

40.     آيا محدوديتي در استفاده از اعتبار شركت در مجامع علمي وجود دارد؟

اين جايزه براي مجامع علمي يا كارگاه‌هاي آموزشي داخلي حداكثر دوبار و براي مجامع علمي  يا كارگاه آموزشي خارجي يك‌بار در سال مشموليت به دانشجويان مقطع كارشناسي‌ارشد و دكتري اعطا مي‌شود. دانشجو درصورتي مي‌تواند از اين اعتبار براي شركت در همايش‌هاي علمي بهره‌مند شود كه در همايش مقاله داشته باشند و آن‌را در همايش ارائه كرده باشد.

 

41.    اعتباركمك‌هزينة شركت در مجامع علمي چگونه به دانشجوي مشمول اعطا مي‌شود؟

دانشجو بايد مدارك خود مبني بر پذيرش مقاله از سوي همايش و شركت در همايش و كارگاه‌آموزشي را در سامانة ثريا بارگذاري كند. پس از تأييد مدارك از سوي دانشگاه و تأييد بنياد استان متبوع، اعتبار به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

42.    دانشجويان چگونه مي‌توانند از اعتبار پژوهش‌ياري بهره‌مند شوند؟

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود باشد، در اين‌صورت پس از بارگذاري مدارك مثبته (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) مبني بر همكاري دانشجو در فعاليت‌هاي  پژوهشي مصوّب دانشگاه متبوع به‌عنوان دستيار پژوهشي در سامانة ثريا، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

43.      شرايط عضو هيئت علمي براي فعاليت دانشجو به عنوان پژوهش‌يارِ وي چيست؟

عضو هيئت علمي كه دانشجو پژوهش‌يارِ وي است يا بايد يك طرح تحقيقاتي داشته باشد يا در آزمايشگاه نياز به دستيار داشته باشد و يا در تدوين يك كتاب نياز به‌كمك داشته باشد.

 

44.    چرا اعتبار پژوهش‌‌ياري به دانشجويان‌كارشناسي پرداخت نمی­شود؟

بنياد در زمينة پژوهش انتظار زيادي از دانشجويان اين مقطع ندارد و سعي دارد به آنان كمك كند تا با فضاي پژوهش آشنا شوند. به همين دليل اعتبار ارتباطات علمي را براي آنان در نظر گرفته تا به آنان كمك كند تا با اين فضا آشنا شوند.

 

 

45.      اعتبار فرصت مطالعاتي براي چه مدت به دانشجو اعطا مي‌شود؟

اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي حداكثر به مدت  نه ماه (از زمان آغاز فرصت) و براي فرصت مطالعاتي خارجي حداكثر به مدت شش ماه(از زمان آغاز فرصت) به دانشجويان مشمول اعطا مي‌شود.

 

46.    چه مداركي براي بهره‌مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي مورد نياز است؟

دانشجو لازم است نامة موافقت استاد راهنما، نامة موافقت دانشگاه متبوع و نامة پذيرش مؤسسة مقصد را در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري كند. دانشگاه مدارك را بررسي و در صورت تأييد موضوع را به بنياد نخبگان استان ارسال مي‌كند.

 

47.     چه مداركي براي بهره‌مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي موردنياز است؟

دانشجو لازم است نامة موافقت دانشگاه متبوع و نامة پذيرش مؤسسة مقصد را در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري‌كند. دانشگاه در صورت تأييد، مراتب را به بنياد نخبگان استان اعلام مي‌كند.

 

48.    مقصد فرصت مطالعاتي خارجي دانشجو چه شرايطي بايد داشته باشد؟

اولويت نهاد مقصد با مؤسسه‌هاي  علمی معتبر با رتبة كمتر از 200 در رتبه‌بندي‌هاي جهاني و اولويت موضوع فرصت مطالعاتي، موضوع‌هاي اولويت‌داركشور (بر اساس تأیید ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري) است.

 

 

 

49.     چنانچه مؤسسة مقصد نهادی پژوهشی (نه دانشگاهی) باشد آیا امکان استفاده از جایزة فرصت مطالعاتی وجود دارد؟

چنانچه مقصد دانشجو یکی از مراکز پژوهشی (نه دانشگاهی) باشدکه در  نظام‌های مرسوم رتبه­بندی بین‌المللی نباشد ، لازم است دانشگاه محل تحصيل، اطلاعات زير را دربارة نهاد مقصد مشخص و به بنیاد استان اعلام کند:

1. دليل انتخاب مرکز پژوهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي

2. شاخص­هاي برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به ساير مؤسسه­هاي علمي

3. امكانات و تجهيزات وي‍ژة مؤسسة مقصد

 

50.    موضوع فرصت مطالعاتي دانشجو چه شرايطي بايد داشته باشد؟

موضوع‌هاي اولويت‌دار پژوهش و فنّاوری كشور (بر اساس تأييد ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري) مقدّم هستند.

 

51.     مبلغ كمك‌هزينة فرصت مطالعاتي چقدر است؟

مبلغ كمك‌هزينة فرصت مطالعاتي داخل كشور براي دانشجويان مجرد ماهانه 000,000,12 ريال و براي دانشجويان متأهل 000,000,16 ريال (برای نُه‌ماه) است. مبلغ‌كمك‌هزينة فرصت مطالعاتي خارج از كشور براي دانشجويان مجرد ماهانه معادل ريالي 1000 دلار و براي دانشجويان متأهل ماهانه معادل ريالي 1400 دلار (برای شش‌ماه) است.

 

52.      اعتبار فرصت مطالعاتي چگونه پرداخت مي‌شود؟

در مرحلة اول، مبلغ كمك‌هزينة سه ماه (بدون توجه به وضعيت تأهل دانشجو) به صورت علي‌الحساب و پيش از آغاز فرصت پرداخت مي‌شود. در صورت ارائة مدارکي مبنی بر همراهي همسر در سفر، مابه­التفاوت کمک­هزینة متأهلي پرداخت می‌شود. کمك‌ هزينة سه‌ماهه‌هاي بعدي با دریافت گزارش سه­ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود. پس از اتمام زمان فرصت و با اعلام مدت كل فرصت و تأیید دانشگاه، باقي‌ماندة كمك‌هزينه پرداخت خواهد شد.

 

53.         اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتي در سال غيرمشموليت وي باشد، چه بايد كرد؟

دانشجو بايد در سالي كه مشمول جايزه است به فرصت اعزام شود تا امكان بهره‌مندي از اين جايزه را داشته باشد.

 

54.    آيا امكان بهره‌مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي براي دانشجوياني كه از اعتبار فرصت مطالعاتي ادارة بورس وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري استفاده كرده‌اند، وجود دارد؟

بله! چنانچه دانشجويي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي شود مي‌تواند از اين اعتبار بهره‌مند شود و منافاتي با اعتبار پرداختي از سوي وزارت علوم ندارد.

 

55. باتوجه به اينكه ممكن است دانشجو در زمان تصويب پروپوزال مشمول اين جايزه‌ها شود و مرحلة اول اعتبار پايان‌نامه‌ها را دريافت كند ولي دفاع نهايي آن بعد از اتمام مشموليت فرد انجام شود آيا مرحلة دوم اين اعتبار به فرد پرداخت مي‌شود؟

بله!  چنانچه دانشجو در زمان تصويب پروپوزال مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد و مرحلة اول اعتبار را دريافت كند هرزمان كه از پايان‌نامه يا رسالة خود دفاع كند (حتي اگر مدت مشموليت آن به پايان رسيده باشد)، مي‌تواند مرحلة دوم اعتبار را دريافت‌كند.

 

 

 

 

56.    به منظور استفاده از اعتبار فرصت‌مطالعاتي داخل، چه معيارها و شرايطي وجود دارد؟

براي بهره‌مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي داخل، چنانچه دانشجو مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد،  بايد از يكي از نهادهاي علمي و فنّاورانة داخلِ كشور پذيرش دريافت كند. چنانچه دانشگاه محل تحصيل با فرصت مطالعاتي دانشجو و محل گذراندن فرصت مطالعاتي موافقت كند و مقصد مورد تأييد بنياد باشد، دانشجو مي‌تواند از اين اعتبار استفاده كند. براي استفاده از تسهيلات فرصت مطالعاتي، موضوع‌هاي مرتبط با اولويت‌هاي ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري در اولويت است.

 

57.      اعتبار هستة پژوهشي به چه منظوري اعطا مي‌شود؟

اعتبار «هستة پژوهشي» به منظور تشكيل «گروه پژوهشي دانشجويي» مطابق مقررات دانشگاه به‌گروهي‌كه دست‌كم يكي از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول اين‌ آيين‌نامه باشد، تعلق مي‌يابد.

 

58.      مبلغ اعتبار هستة پژوهشي به چه ميزان است؟

مبلغ اعتبار اعطايي به هستة پژوهشي كه يكي از اعضاي گروه، دانشجوي كارشناسي ارشد مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد، 000,000,70 ريال و مبلغ اعتبار اعطايي به هستة پژوهشي كه يكي از اعضاي گروه، دانشجوي دكتري مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد، 000,000,100 ريال است.

 

59.    آيا اگر دو يا چند نفر از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشند، اعتبار اعطايي به هستة پژوهشي افزايش خواهد يافت؟

خير!  اين اعتبار به هسته اعطا مي‌شود؛ لذا مقدار آن بر اساس تعداد دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي عضو گروه، افزايش نمي‌يابد.

 

60.    دانشجو برای بهره­مندی از اعتبار هستۀ پژوهشی، چه مدارکی را باید در سامانۀ اطلاعاتی بنياد بارگذاری کند؟

دانشجو باید مقررات مرتبط با تأسیس هستۀ پژوهشی دانشگاه محل تحصیل را به همراه مستندات زیر در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري كند:

الف. نام هسته و موضوع كاري آن

ب. اعضاي هسته و سرپرست آن

ج. برنامة اجرايي هسته و زمان‌بندي آن

د. برون‌دادهاي مورد انتظار از هسته

 

61.    تصفیه­حساب اعتبار هستۀ پژوهشی چگونه انجام می­شود؟

اعتبار هسته در سه قسط (براي كارشناسي ارشد به ترتيب 30 ميليون ريال(پس از تصويب موضوع هسته مطابق مقررات دانشگاه)، 20 ميليون ريال(مرحلة دوم) و 20 ميليون ريال(مرحلة سوم) و براي دورة دكتري به ترتيب 40 ميليون ريال(پس از تصويب موضوع هسته)، 30 ميليون ريال(مرحله دوم) و 30 ميليون ريال(مرحله سوم) پرداخت مي‌شود.

 

62.    مهلت ارسال درخواست هستۀ پژوهشی تا چه زمانی است؟

مؤسسه در دو موعد زمانی یکی حداكثر تا پايان آذرماه و دیگری حداکثر تا پایان اسفندماه  هر سال مي­تواند تقاضاي بهره­مندي دانشجويان از اين جايزه را در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري كند.

 

 

63.     با توجه به اينكه دانشجويان دوره‌هاي‌كارورزي، پيش‌كارورزي و... رشتة پزشكي مشغول به كار هستند، آيا مي‌توان آن را به عنوان دستيار پژوهش يا آموزش درنظر گرفت؟

خير! حتماً بايد يكي از فعاليت‌هاي آموزش‌ياري يا پژوهش‌ياري را انجام دهند.

 

64.    جايزۀ فنّاوري چه نوع تسهيلاتي را در برمي‌گيرد؟

چنانچه دانشجو در فعاليت‌هاي فنّاورانه و كارآفريني موفق باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و توانا‌سازي دانشجويان براي ورود به عرصۀ كارآفريني تسهيلات زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي­كند:

 

الف. اعتبار توان­مندي كارآفريني (دوره­هاي آموزشي راه‌اندازي كسب و كار، تجاري سازي، حقوق مالكيت فكري و ...)

براي آشنايي دانشجويان با فضاي فنّاوري و كارآفريني به آنان اعطا مي‌شود.

 

ب. اعتبار فن­ياري

پس از پذيرش دانشجوي مشمول (كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي) در يكي از شركت‌هاي دانش‌بنيان دانشگاه متبوع به عنوان دستيار فنّاورانه براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند مبلغي به‌صورت ماهانه در هر نيم‌سال تحصيلي پرداخت مي‌شود.

 

65.    دانشجويان چگونه از اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني بهره‌مند مي‌شوند؟

دانشجو لازم است مدارك مثبته مبني بر شركت در دوره‌هاي آموزشيِ فنّاوري و كارآفريني را براي بارگذاري در سامانة ثريا در اختيار دانشگاه قرار دهد. پس از تأييد مدارك از سوي بنياد استان مربوطه مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

66.    دانشجويان چگونه مي‌توانند از اعتبار فن‌ياري بهره‌مند شوند؟

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار فنّاورانه در يكي از شركت‌هاي زايشي دانشگاه محل تحصيل خود باشد، در اين‌صورت پس از بارگذاري مدارك مثبته (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) مبني بر پذيرش دانشجوي مشمول در يكي از شركت‌هاي زايشي دانشگاه متبوع به عنوان دستيار فنّاورانه در سامانة ثريا، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

67.    آيا مي­توان از طريق پارك­هاي علم و فنّاوري و شركت­هاي دانش‌بنيان مستقر در آن براي بهره­مندي از اعتبار فن­ياري استفاده كرد؟

براي اخذ اين جايزه دانشجو بايد دستيار فنّاورانه در يكي از شركت­هاي دانش‌بنيان مرتبط با دانشگاه محل تحصيل خود باشد. در صورتي­كه استاد ميزبان دانشجو در مركز رشد يا پارك علم و فنّاوري وابسته به دانشگاه حضور داشته باشد، بله!

 

68.      جايزة فنّاوري با چه هدفي در نظرگرفته شده است؟

جايزه فنّاوري به منظور ورود دانشجويان به فضاي كارآفريني و آشنا شدن آنان با بازار كار و فنّاوري در نظرگرفته شده است.

 

69.      اعتبار هستة فنّاوري به چه منظوري اعطا مي‌شود؟

اعتبار «هستة فنّاوري وكارآفريني» به منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش‌بنيان (شركت زايشي از مؤسسة متبوع) است كه يكي از اعضاي هيئت‌مديرة آن، دانشجوي مشمول آيين‌نامه باشد.

 

 

70.      مبلغ اعتبار هستة فنّاوري به چه ميزان است؟

مبلغ اعتبار اعطايي به هستة فنّاوري كه يكي از اعضاي هيئت‌مديرة آن، دانشجوي كارشناسي ارشد مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد، 000,000,70 ريال و مبلغ اعتبار اعطايي به هستة فنّاوري كه يكي از اعضاي هيئت‌مديرة آن، دانشجوي دكتري مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد، 000,000,100 ريال است.

 

71.    دانشجو براي بهره‌مندي از اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني، چه مداركي را بايد در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري كند؟

دانشجو بايد مقررات مرتبط با تأسيس هستة فنّاوري دانشگاه محل تحصيل را به همراه مستندات زير در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري كند:

 

72.    اگر دو يا چند نفر از اعضاي‌گروه، دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشند، آيا اعتبار اعطايي به هستة فنّاوري افزايش خواهد يافت؟

خير!  اين اعتبار به هسته اعطا مي‌شود؛ لذا مقدار آن بر اساس تعداد دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي عضو گروه، افزايش نمي‌يابد.

 

73.    آيا براي قراردادهاي مربوط به آموزش‌ياري، پژوهش‌ياري و فن‌ياري الگوي مشخصي از سوي بنياد وجود دارد؟

بله! بنياد الگويي را تهيه كرده و در اختیار دانشگاه­ها قرار داده است.

 

74.      جايزۀ فرهنگ چه نوع تسهيلاتي را دربر مي‌گيرد؟    

اين جايزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني، هويت بخشي ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان تسهيلات زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي­كند:

الف. راتبۀ دانشجويي

مبلغي به‌صورت ماهانه و در ازاي كار دانشجويي به منظور تأمين بخشي از هزينه­هاي تحصيل به دانشجو اعطا مي‌شود. به منظور اينكه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به اين مبلغ اكتفا نكنند و بيشتر به دنبال استفاده از جايزه‌هاي ديگر (آموزش‌ياري ، پژوهش‌ياري و فن‌ياري) باشند اعتبار اين جايزه در اين مقاطع نسبت به مقطع كارشناسي كاهش يافته است.

ب. وديعة اجارۀ مسكن

 با استفاده از ظرفيت صندوق رفاه دانشجويي مبلغي به صورت قرض‌الحسنه به عنوان تأمين وديعة مسكن در اختيار دانشجويان متأهل قرار مي­گيرد. اين مبلغ بعد از دانش‌آموختگي از سوي دانشجو بازپرداخت مي­شود.

ج. هديۀ ازدواج

اين هديه با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي‌شود و منوط به ازدواج در سال مشموليت دانشجوست.

د. اعتبار سفرهاي زيارتي ـ فرهنگي

بنياد اعتبار مربوط به اين جايزه را به فرد اعطا نمي‌كند بلكه اين اعتبار به صورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد هزينه مي‌شود.

 

75.    شرايط لازم براي استفاده از اعتبار مربوط به راتبة دانشجويي چيست؟

دانشجويان مشمول بايد در‌ ازاي دريافت اين مبلغ، ماهانه 20 ، 10 و 6 ساعت به ترتيب در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري كاردانشجويي در دانشگاه محل تحصيل خود داشته باشند و دانشگاه گزارش آن را در سامانة ثريا بارگذاري‌كند.

76.    مصاديق‌كارهاي دانشجويي براي بهره‌مندي از راتبه چيست؟

كارهاي مختلف دانشجويي در دانشگاه‌ها تعريف شده‌اند كه از جملة آن‌ها مي‌توان به‌ كار در كتابخانه ،كار در مركز رايانه ، كار در خوابگاه، كار در مراكز فرهنگي دانشگاه،كار در مسجد،كار در رستوران  و ... اشاره كرد.

 

77.    آياكاري راكه دانشجويان در شركت­هاي خصوصي غيرمرتبط با دانشگاه انجام مي‌دهند مي­توان به عنوان ساعات كار دانشجويي براي بهره­مندي از «راتبة دانشجويي» محسوب كرد؟

روح حاكم برآيين­نامه اين است كه دانشجو از محيط دانشگاه خارج نشود و كار دانشجويي خود را در همان محيط (از قبيل آزمايشگاه، كتابخانه و ...) انجام دهد.

 

78.      راتبة دانشجويي چگونه پرداخت مي‌شود؟

1. دانشجو بايد در سال تحصيلي كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است به عنوان دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

2. دانشجو در مقطع كارشناسي ،كارشناسي‌ارشد و دكتري به‌ترتيب بايد ماهانه 20 ، 10 و 6 ساعت‌كار دانشجويي در دانشگاه محل تحصيل خود داشته باشد.

3. دانشگاه محل تحصيل، دانشجو را به عنوان متقاضي كار دانشجويي به بنياد معرفي مي‌كند. اين معرفي براي هر نيم‌سال تحصيلي بايد انجام شود.

4. دانشگاه محل تحصيل، تأييد كار دانشجو را در پايان نيم‌سال در سامانه درج مي‌كند.

5. بنياد درصورت تأييد، مبلغ قرارداد را در دو قسط (در پايان ماه اول مربوط به 2 ماه اول و در پايان ماه سوم مربوط به 5/2 ماه بعد) به حساب دانشجو واريز مي‌كند.

6. چنانچه بنياد ملّي اعتبارات جايزه‌ها را در اختيار دانشگاه قرار دهد، دانشگاه موظف است مطابق روال فوق، پرداخت‌ها را انجام دهد و گزارش پرداخت را به بنياد استاني ارسال كند.

 

79.    آيا فردي‌كه از اعتبار آموزش‌ياري ، پژوهش‌ياري يا فن‌ياري استفاده مي‌كند مي‌تواند در قبال‌كار دانشجويي از راتبة دانشجويي هم بهره‌مند شود؟

خير!  چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري»، «فن‌ياري» يا «فرصت مطالعاتي داخلي يا خارجي» باشد اين راتبه به او تعلق نمي‌يابد.

 

80.      وام وديعة مسكن به دانشجويان مشمول چگونه اعطا مي شود؟

اين جايزه صرفاً به دانشجويان متأهل اعطا مي‌شود. به‌همين منظور بنياد اسامي دانشجويان مشمول را به صندوق‌هاي رفاه دانشجويي در وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالیِ مورد تأیید خود اعلام مي‌كند. در نهايت دانشجو مدارك مربوط به اجارة مسكن را به صندوق رفاه دانشگاه ارائه مي‌كند و از وام بهره‌مند مي‌شود.

 

81.    آيا اگر دانشجو و همسرش هر دو مشمول جايزة تحصيلي باشند، مي‌توانند دو بار از وام وديعة مسكن استفاده كنند؟

خير! صرفاً يك وام وديعة مسكن به چنين خانواده‌اي تعلق مي‌يابد.

 

82.      مدت زمان بهره‌مندي دانشجو از وام وديعة مسكن چقدر است؟

دانشجو مي‌تواند از زمان دريافت (در دورة مشموليت دانشجو) تا پايان دورة تحصيل در آن مقطع از اين اعتبار بهره‌مند شود.

 

 

83.      مدارك مورد نياز براي دريافت هدية ازدواج چيست؟

چنانچه دانشجو در سال مشموليت خود ازدواج كرده باشد بايد اسناد ازدواج خود را در سامانة ثريا بارگذاري كند.

 

84.    آيا هدية ازدواج به همة مشمولان متأهل اعطا مي‌شود؟

خير! هدية ازدواج صرفاً به مشمولاني اعطا مي‌شودكه تاريخ عقدشان در سال مشموليت باشد.

 

85.    آيا آموزش‌ياري، پژوهش‌ياري و فن‌ياري سابقة شغلي محسوب مي‌شوند؟

بله! در صورت بهره‌مندي دانشجو از اعتبار آموزش‌ياري ، پژوهش‌ياري، فن‌ياري يا فرصت مطالعاتي، براي وي بيمة اشتغال لحاظ مي‌شود.

 

86.    بيمة اشتغال چه مزايايي دارد؟

مزاياي بيمة اشتغال عبارتند از: مستمري بازنشستگي ، مستمري ازكارافتادگي‌كلي / جزئي و مستمري بازماندگان

 

87.    دانشجويان چگونه مي‌توانند از بيمة اشتغال بهره‌مند شوند؟

آموزش‌ياران ، پژوهش‌ياران و فن‌ياران براي بهره‌مندي از مزاياي اين تسهيلات لازم است پس از اطلاع‌رساني بنياد، شخصاً با در دست داشتن مدارك زير به شعبة منتخب سازمان تأمين اجتماعي استان خود، (كه از سوي بنياد نخبگان استان اعلام مي‌شود)، مراجعه کرده، مراحل مربوط به عقد قرارداد بيمة اشتغال (شامل: احراز هويت ، معاينه‌هاي پزشكي ، تشكيل پرونده و امضاي قرارداد) را با سازمان تأمين‌اجتماعي انجام دهند. مدارك مورد نياز براي بيمة اشتغال عبارتند از:

الف. شناسنامه و تصويرِ همۀ صفحه‌هاي آن

ب. كارت ملي و تصوير پشت و روي آن

ج. دو قطعه عكس 4×3 با زمينة سفيد

د. شماره بيمة قبلي (در صورت وجود)

هـ . دفترچة بيمة تأمين اجتماعي بيمة قبلي ( در صورت وجود)

شايان ذكر است شروع بيمة اشتغال از تاريخ ارائه تقاضاي دانشجو به شعبة منتخب تأمين اجتماعي محاسبه مي‌شود.

یادآورمی­شود اطلاعيه‌هاي مرتبط با بيمة درمان و بيمة تكميلي از طريق نشاني  http:// bimeh.bmn.ir منتشر مي‌شود.

 

88.      مبلغ حق بيمة اشتغال چقدر است؟

مبلغ حق بيمه براي هر ماه (در سال 1395) معادل 364,282,1 ريال است كه 27 درصد آن از جايزة اعطايي به متقاضي كسر مي‌شود و 73 درصد باقي‌مانده از بودجۀ بنیاد به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

 

89.      تفاوت خدمات درماني بيمة تكميلي و بيمة پايه چيست؟

بيمة تكميلي براي جبران بخشي از هزينه‌هاي درماني ناشي از بيماري و يا حادثه كه در تعهد بيمه‌گر پايه (تأمين اجتماعي، خدمات درماني، ايرانيان، سلامت و...) نبوده است، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

90.      آيا به همة مشمولان جوايز تحصيلي، بيمة تكميلي تعلق مي‌يابد؟

بله! ليكن پرداخت بخشي از حق بيمة تكميلي بر عهدة دانشجوست.

 

91.    آيا مي‌توان در زمان فرصت مطالعاتي از اعتبار راتبة دانشجويي يا اعتبارات آموزش‌ياري ، پژوهش‌ياري و فن‌ياري استفاده‌كرد؟

خير! با توجه به اينكه اين اعتبارات به ازاي كار دانشجويي يا انجام خدماتي در دانشگاه محل تحصيل پرداخت مي‌شود از آغاز فرصت مطالعاتي به دليل عدم حضور دانشجو در دانشگاه محل تحصيل، اين اعتبارات پرداخت نمي‌شود.

 

92.    تعداد دفعاتي‌كه هر دانشجو در يك مقطع از تحصيلي مي­تواند از اين جايزه­ها استفاده‌كند، چند بار است؟

محدودیتی وجود ندارد! اگر هر سال در قياس با ساير دانشجويان برگزيده شود، مي­تواند هرساله از جايزه‌ها بهره­مند شود و باید برای هر سال، دانشجو تقاضای خود را برای بهره­مندی از جایزه­ها در سامانه ثبت کند.

 

93.    آيا تنها دانشجويان روزانة دانشگاه‌ها، مشمول اين جوايز مي‌شوند يا سايردانشجويان (شبانه، نوبت دوم، نيمه‌حضوري و ...) نيز مي‌توانند از اين جوايز بهره‌مند شوند؟

ملاك بنياد دانشجوياني است كه دانشگاه‌ها طبق معيارهاي بنياد معرفي مي‌كنند و نوع نظام آموزشي دانشجويان مبناي عمل بنياد نيست.

 

94.      آيا دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي نيز مشمول اين آيين­نامه مي­شود؟

بله، محسوب مي­شود و سهمية آن دانشگاه (براي همة واحدهاي آن) به سازمان مركزي دانشگاه اعلام شده است.

 

95.      باتوجه به ابلاغ اين آيين­نامه، آيا جوايز قبلي مانند پژوهانه­اي كه توسط معاونت علمي به دانشجويان مقطع دكتري اختصاص داده مي­شده است، پا برجا است؟

با اجراي اين آيين‌نامه، هيچ وجه ديگري نه از سوي بنياد و نه از سوي معاونت به دانشجويان اعطا نمي­ شود.

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601