دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > دانشجویان > پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی > اطلاعیه پشتیبانی 
اطلاعیه پشتیبانی

اطلاعية‌

اعطاي پژوهانه به پايان‌نامه‌هاي كارشناسي‌ارشد و رساله‌هاي دكتري تخصصي

 

بنياد ملّي نخبگان از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي‌ دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي،كه يكي از نيازهاي پژوهش بنياد را برطرف كند، پشتيباني مي‌كند. مهم‌ترين نكات اين موضوع به شرح زير است:

 

الف. محورهاي پژوهش موردنياز

 1.    مباني نظري مفهوم نخبگي

2.    نظام شناسايي دانش‌آموزان مستعد برتر

3.    نظام سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي آموزشي، تربيتي و هدايتي براي دانش‌آموزان مستعد برتر

4.    شاخص‌ها و سنجه‌هاي شناسايي دانشجويان مستعدبرتر

5.    نظام آموزشي و هدايتيِ دانشجويان مستعدبرتر

6.    نظام سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و مديريتيِ مناسب در محيط‌هاي علمي و فنّاورانه

7.    طراحي نظام به‌كارگيري و اثرگذاري نخبگان علمي، فنّاورانه و فرهنگي در كشور

8.    روش‌هاي مناسب براي الگوسازي و تكريم نخبگان علمي، فنّاورانه و فرهنگي

9.    نظام شناسايي استعدادهاي هنري، ادبي، قرآني، مديريتي، فرهنگي، حوزوي، صنعتي و فنّاورانه

10.           اخلاق نخبگي و فرهنگ نخبگاني در اسلام و ايران

11.           تاريخ نخبگي و نخبگان در ايران و جهان

12.           نظام‌هاي آموزشي و پژوهشي ويژة نخبگان در جهان

13.           نهادهاي تخصصي ـ حرفه‌اي و نقش آنها در نظام نخبگاني

14.           پژوهش‌هاي مرتبط با سند راهبردي كشور در امور نخبگان

15.           نظام چرخش نخبگان و خروج نخبگان از چرخة خدمت

16.           آسيب‌شناسي برنامه‌هاي موجود در حوزه‌هاي شناخت، جذب و هدايت اجتماعات نخبگاني

17.           نيازسنجي رواني ـ عاطفي و شغلي ـ اجتماعي اجتماعات نخبگاني

18.           مفاهيم اختراع، اكتشاف، نوآوري و روش‌هاي علمي ارزيابي آنها

19.           بازنگري نظام علمي و فنّاورانة كشور براي نخبه‌شناسي و نخبه‌پروري

20.           بازنگري نظام‌هاي اجرايي و صنعتي كشور براي نخبه‌گزيني و نخبه‌گماري

 

ب‌.     مبلغ پژوهانه

1. سي ميليون ريال براي دانشجويان كارشناسي‌ارشد

2. شصت ميليون ريال براي دانشجويان دكتري تخصصي

3. از اين اعتبار 75% به دانشجو و 25% به استاد(ان) راهنما پرداخت مي‌شود.

  

·      فرايند اجرا

دانشجوياني كه موضوع پايان‌نامه‌شان مرتبط با محورهاي پژوهشي است، مي‌توانند به‌شرح زير عمل كنند:

1. معاون پژوهشي دانشگاه/ پژوهشگاه، دانشجو را به ‌همراه موضوع پژوهش و نسخه‌اي از طرح‌نامة مصوب پژوهشي به بنياد ملّي نخبگان معرفي مي‌كند. (نمونه نامة پيوست)

2. بنياد پس از بررسي و تأييد طرح‌نامه، قرارداد اعطاي پژوهانه را با دانشگاه/ پژوهشگاه عقد مي‌كند.

4. پرداخت پژوهانه طي دو مرحله صورت مي‌پذيرد:

الف. مرحلة اول پس از عقد قرارداد بنياد با دانشگاه

ب. مرحلة دوم پس از دفاع موفقيت‌آميز دانشجو در بنياد

  


جناب آقاي دكتر..........................

معاون محترم برنامه‌ريزي و نظارت بنياد ملّي نخبگان

 

باسلام و احترام، به‌پيوست طرح‌نامة پايان‌نامة كارشناسي‌ارشد ، رسالة دكتري تخصصي ، سركار خانم/ جناب‌آقاي ............. دانشجوي اين دانشگاه/ پژوهشگاه كه متناظر با محورهاي پژوهشيِ مورد نياز بنياد ملّي نخبگان است، براي استحضار و صدور دستور مقتضي ارسال مي‌شود.

ضمناً يادآور مي‌شود اين طرح‌نامه در تاريخ ........................ به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه/ پژوهشگاه رسيده است كه نسخه‌اي از صورت‌جلسة تصويب نيز ضميمه شده است.

 

 

...........................

معاون پژوهش و فنّاووري

دانشگاه/ پژوهشگاه ...............

 

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601