يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > برگزیدگان قرآنی > آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی 
آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی

 

باسمه تعالي

آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان قرآني

 

مقدمه

 به منظور توسعة فرهنگ قرآن و معارف عترت عليهم‌السّلام و با هدف شناسايي اجتماعات نخبگاني در زمينة فعاليت‌هاي قرآني و در اجراي اقدام ملّي 1ـ1ـ5 از سند راهبردي‌كشور در امور نخبگان، اين آيين‌نامه تصويب مي‌شود:

 

 مادّة1: تعاريف

براي رعايت اختصار، تعاريف زير در اين‌آيين‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. گفتمان قرآني: منظور مجموعه فعاليت‌هايي در زمينه‌هاي حفظ، قرائت، تفسير، تربيت منابع انساني، آموزش، پژوهش، تبليغ، فرهنگ‌سازي و ترويج قرآن و معارف اهل بيت عليهم‌السّلام است‌كه به منظور شناخت و شناساندن قرآن و معارف عترت عليهم‌السّلام، تقويت ايمان و انس به قرآن درآحاد جامعه صورت مي‌پذيرد.

ج. شوراي شناسايي: منظور شوراي شناسايي برگزيدگان قرآني (مادّة 3) است.

د. رويدادهاي قرآني: منظور هريك از مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي معتبر در حوزة گفتمان قرآني است‌كه به تأييد كميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد رسيده باشد.

 

مادّة2: شناسايي برگزيدگان قرآني

برگزيدگان قرآني در زمينه‌هاي مرتبط با گفتمان قرآني بر اساس شاخص‌هاي زير در دو ردة «سرآمد قرآني» و «مستعد برتر قرآني» تعريف مي‌شوند:

الف. داشتن اشتهار قرآني وكسب موفقيت در رويدادهاي قرآني شامل: مسابقه‌هاي ملّي و بين‌المللي حفظ، قرائت و تفسير قرآن و معارف عترت عليهم‌السّلام

ب. آفرينش آثار اصيل‌ درحوزة‌گفتمان قرآني

ج. داشتن فعاليت‌هاي پژوهشي، آموزشي، ترويجي، تبليغي و شاگردپروري درحوزة گفتمان قرآني

د. داشتن پيشينة تحصيلي‌وتخصص علمي در زمينه‌هاي مرتبط با قرآن و معارف عترت عليهم‌السّلام

تبصره: سنجه‌هاي شناسايي برگزيدگان قرآني بر اساس مفاد اين مادّه مطابق شيوه‌نامه‌اي تعيين مي‌شودكه به تصويب شوراي شناسايي مي‌رسد.

 

مادّة3: شوراي شناسايي برگزيدگان قرآني

به منظور انطباق ويژگي‌هاي متقاضيان با شرايط مذكور در آيين‌نامه، «شوراي شناسايي برگزيدگان قرآني» با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. معاون فرهنگي بنياد (رئيس شورا)

ب. يكي از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتخاب وزير ذي‌ربط

ج. يكي از معاونان سازمان تبليغات اسلامي با انتخاب رئيس سازمان

د. يكي از معاونان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه با انتخاب رئيس مركز

هـ . دبير شوراي توسعة فرهنگ قرآني

و. دو تن از صاحب‌نظران گفتمان قرآني

تبصرة 1: اعضاي موضوع اين مادّه با حكم رئيس بنياد منصوب مي‌شوند.

تبصرة 2: مسؤولان موضوع بندهاي «ب» تا «د» بايد مرتبط با موضوع گفتمان قرآني باشند.

تبصرة 3: اعضاي بند «و» از ميان قرآن شناسان و قرآن‌پژوهان برجستة‌كشور با انتخاب بنياد براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصرة 4: حدود وظايف، اختيارات و فرايندكاري شورا بر اساس شيوه‌نامه‌اي است‌كه به تصويب بنياد مي‌رسد.

تبصرة 5: دبيرخانة شورا در بنياد تشكيل مي‌شود و وظيفة تنظيم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوّبه‌ها و پيگيري اجراي آنها را برعهده دارد.

 

مادّة4: پشتيباني

 به منظور تسهيل فعاليت‌ نخبگاني برگزيدگان قرآني، بنياد با همكاري نهادهاي ذي‌ربط، تسهيلاتي را در قالب «جايزة رشد مستعدان برتر قرآني» و «جايزة اثر‌گذاري و الگوسازي سرآمدان قرآني» اعطا مي‌كند.

تبصره: شرح تفصيلي و اعتبار هر يك از جايزه‌ها بر اساس بودجة سالانه بنياد و مطابق شيوه‌نامه‌اي است‌كه به تصويب بنياد مي‌رسد.

 

مادّة 5 : تصويب و اجرا

 

اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، پنج مادّه و هفت تبصره در تاريخ 30/2/1394 به تصويب كميسيون دائمي و مطابق مصوبة جلسة پنجم هيئت امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آيين‌نامة كميسيون دائمي)، در تاريخ 13/3/1394 به تصويب هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان فعاليت‌هاي قرآني» (موضوع مصوبة جلسة پنجاه‌ونهم كميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 5/4/1392)، مي‌شود و از تاريخ 1/5/1394 لازم‌الاجراست.

 

دانلود فایل آئین نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601