يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > نظام وظیفه تخصصی > فناور > شیوه نامه فناور 
شیوه نامه فناور

باسمه تعالی

 

شيوه‌نامه بهره ­مندی دانش ­آموختگان برترِ فنّاور

از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی

 

 

مقدمه

به استناد تبصره­های مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی»، مصوّب هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 13/3/1394، و به منظور اجرایی­سازی بند «الف- 3» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف پشتیبانی از فعالیت­های نوآورانۀ دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی و نیز حمایت از نهادهای فنّاورانه، دانش­آموختگان برترِ فنّاور، طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند شوند.

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. معاونت برنامه‌ريزي: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد است.

ج. شرکت دانش­بنیان: منظور هر یک از شرکت­ها و مؤسسه­های دانش­بنیانِ مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/8/1389 است.

د. دانش­آموختة برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان مؤسسه‌هاي علمي، موضوع بند الف- 3 از مادّۀ 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی» است.

ه. امور شركت‌ها: منظور امور شركت‌ها و مؤسسات دانش بنيان معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري است.

 

مادّة 2: شرایط مشمولان

چنانچه دانش­آموختۀ دانشگاهی در هريك از مقاطع كارشناسي،كارشناسي‌ارشد يا دكتري تخصصي در یکی از شرکت­های دانش­بنیان به فعالیت مشغول باشد، با شرایط زیر مجاز است از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند ‌شود.

تبصرة 1: دانش‌آموختگان دوره‌هاي «دكتري حرفه‌اي» و نيز دوره‌هاي «تخصص باليني، تخصص پزشكي و فوق تخصص» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ به ترتيب معادل با دانش‌آموختگان دورة «كارشناسي ارشد» و دورة «دكتري تخصصي» محسوب مي‌شوند.

الف. شرایط شرکت دانش­بنیان

شركت دانش‌بنيان بنا به بررسي و تأييد امور شركت‌ها، بايد داراي شرايط زير باشد:

الف-1. دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد.

الف-2. کالاها و خدمات دانش­بنیان خود را بر اساس اطلاعات اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشد.

 

ب. شرایط دانش­آموختۀ برترِ فنّاور

ب-1. دانش‌آموختگان برترِ دورة كارشناسي

ب-1-1. بیش­از سه سال از تاریخ دانش­آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضي دانش‌آموختة مؤسسه‌اي خارج ازكشور باشد اين مهلت به شش سال ارتقا مي‌يابد.

ب-1-2. يكي از اعضاي مؤسس شركت دانش‌بنيان (عضو اولين دورة هيئت مديرة شركت) يا مديرعامل فعلي آن باشد.

ب-1-3. در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش­بنیانِ مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دست­کم شش­ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ب-1-4. داراي امتياز مذكور در جدول 1 باشد.

 

ب-2. دانش‌آموختگان برترِ دورة كارشناسي‌ارشد و دكتري تخصصي

ب-2-1. بیش­از سه سال از تاریخ دانش­آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضي دانش‌آموختة مؤسسه‌اي خارج ازكشور باشد اين مهلت به شش سال ارتقا مي‌يابد.

ب-2-2. در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش­بنیانِ مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دست­کم شش­ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ب-2-3. داراي امتياز مذكور در جدول 1 باشد.

تبصرة 2: چنانچه فرد در حين گذراندن دورة خدمت نظام‌وظيفه باشد، سابقة بيمة پرداختي تا قبل از تاريخ شروعِ ‌خدمت وي در نظرگرفته مي‌شود.

جدول 1: حد نصاب امتيازهاي مورد نياز

مقطع دانش‌آموختگي

فعاليت‌هاي علمي

فعاليت‌هاي فنّاورانه

مجموع امتياز مورد نياز

كارشناسي

دست‌كم 20 امتياز

دست‌كم 60 امتياز

دست‌كم100

كارشناسي‌ارشد

دست‌كم 30 امتياز

دست‌كم 60 امتياز

دست‌كم 110

دكتري تخصصي

دست‌كم 40 امتياز

دست‌كم 60 امتياز

دست‌كم 120

 

تبصرة 3: ملاك محاسبة امتيازهاي جدول1، فعاليت‌هاي نخبگانيِ مذكور در جدول 2 است.

تبصرة 4: دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتریِ خود با موفقیت دفاع کرده باشند، نیز مشمول مزایای این شیوه­نامه می­شوند و ‌بايد امتياز جدول 1 را مشابه دانش‌آموختگانِ دورة دكتري كسب كنند.

تبصرة 5: در دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي، فرد بايد در ايران حضور داشته و مجاز نيست مگر در دورة گذراندن رسالة دكتري، به تحصيل اشتغال داشته باشد.

تبصرة 6: در صورت ادامه تحصيلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام‌وظيفة تخصصي در دورة تحصيليِ ديگر، بهره‌مندي از مزاياي اين مادّه در پايان دورة بعد، منوط به احراز شرايط اين شيوه‌نامه براي‌ مقطع جديد خواهد بود.

تبصره 7: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از مجموع امتیاز جدول 1 را کسب کرده باشد، پروندة او در فرايند وارد مي‌شود و تصمیم­گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به وي، به نظر اجماع کارگروه موضوع مادّة 5 بستگی دارد.

 

مادّة 3: سهمیۀ شرکت­های دانش­بنیان

هر یک از شرکت­های مشمول بند «الف» مادّۀ 2، می­تواند در بدو امر یک تن و به ازای هر پنج میلیارد ریال فروش ساليانه ( براساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر ده نفر کارشناس شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را با شرایط مذکور در بند «ب» مادّۀ 2 معرفی کند.

تبصره: سهمیۀ مذکور تا سقف ده نفر برای هر شرکت در سال و برای مدت یک­سال (و بر اساس سال مالیِ شرکت) تعیین می­شود و صرفاً برای همان سال قابل استفاده است.

 

 

 

 

مادّة 4: تسهيلات

مشمولان اين جايزه با معرفي بنياد، دورة خدمت نظام‌وظيفة خود را، مشتمل‌بر « دورة آموزش نظامي» و « اجراي طرحي پژوهشي، فنّاورانه، فرهنگي يا مشابه‌آن»، طي وكارت پايان خدمت دريافت مي‌كنند.

تبصرة 1: موضوع و مكان اجراي طرح­های این بند بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلح تعيين مي‌شود.

تبصرة 2: زمان دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي حداقل برابر با نيمي از دورة رسمي نظام‌وظيفة ساير مشمولان هم‌تراز است كه براساس مدت زمان اجراي طرح تعيين مي‌شود.

تبصرة 3: مشمولان اين شيوه‌نامه مجازند قبل از دريافت كارت پايان خدمت و پس از طي دورة آموزش نظامي، در دستگاه‌هاي غير نظامي به استخدام درآيند.

تبصرة 4: پرداخت حقوق دورة نظام‌وظيفة تخصصي، مطابق مقررات ستادكلّ نيروهاي مسلح صورت مي‌پذيرد.

 

مادّة 5: فرایند اجرا

فرايند اجراي اين جايزه به شرح زير است:

الف. شرکت دانش­بنیان بر اساس سهمیۀ تخصیص‌یافته از سوی امور شرکت­ها و مطابق مفاد این شیوه­نامه، افراد متقاضی را به امور شركت‌ها معرفی می­کند.

ب. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنياد بارگذاری می­کند.

ج. پس از راستي‌آزمايي اطلاعات به كمك بنيادهاي نخبگان استانِ محل تحصيل/ سكونت متقاضي، »كارگروه نظام وظيفة فنّاور» متشكل از يكي از مديران حوزة معاونت برنامه‌ريزي (رئيس كارگروه)، نمايندة امور شركت‌ها، يكي از صاحب‌نظران فعاليت‌هاي نخبگاني و نمايندة ادارة كلّ حراست بنياد، بعد از ارزيابي و محاسبة امتياز متقاضيان، برگزیدگان نهایی را تعیین می­کند. اعضاي اين كارگروه با تأييد رئيس بنياد برگزيده و با حكم معاون برنامه‌ريزي منصوب مي‌شوند.

د. پس از تكميل كاربرگ «اطلاعات فردي دانش‌آموختة برتر» از سوي برگزيدگان، بنياد مشمولان را به ستاد کلّ نیروهای مسلّح معرفی می­کند.

تبصرة 1: فرض بنياد، صحت اطلاعات بارگذاري شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي را خلاف واقع اظهار‌كرده است، از تمامي تسهيلات بنياد محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقي پيگيري مي‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضي موافقت نشود، متقاضي مجاز است با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود صرفاً يك‌بار ديگر (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگي)، درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

تبصرة 3: دبيرخانة كارگروه در امور شركت‌ها تشكيل مي‌شود و وظيفة دريافت درخواست‌ها، بررسي پروندة متقاضيان، تشكيل جلسه‌هاي كارگروه،‌ تنظيم صورت‌جلسه و تدوين گزارش دوره‌اي از اجراي شيوه‌نامه را برعهده دارد.

 

مادّة 6: تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجراي صحيح مفاد آيين‌نامه ‌و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي است و لازم است در هر سال،گزارشي از اجراي شيوه‌نامه را تهيه ‌و ارائه كند.

تبصره: معاون برنامه‌ريزي مجاز است در طول زمان اجراي شيوه‌نامه، مصاديق ديگر فعاليت نخبگاني و تغيير امتياز مصاديق موجود را شناسايي و در جدول 2 اعمال كند تا درصورت نهايي شدن، به‌طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ شود.

 

 

 

مادّة 7: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و شانزده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجراي آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شيوه‌نامه اعمال می­شود.

 

 

 

جدول 2: فعاليت‌هاي نخبگاني براي تسهيلات نظام وظيفة تخصصي(دانش‌آموختگان برترِ فنّاور)
فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري تخصصي
فعاليت‌هاي علمي برگزيدة آزمون‌هاي ورود به دانشگاه كارشناسي
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 200 تا صفر امتياز از 150 تا صفر امتياز از 150 تا صفر امتياز كساني كه در گروه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني رتبة كمتر از 1000 و در گروه‌هاي هنر و زبان‌هاي خارجي رتبة كمتر از 300 كسب كرده‌اند
کارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت - از 75 تا صفر امتياز از 75 تا صفر امتياز كساني كه رتبة كمتر از 30 (بدون گرايش) كسب كرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز ( استعدادهاي درخشان) كارشناسي ارشد - معادل رتبة 10 (بدون گرايش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد -
فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه محل تحصيل در دورة كارشناسي ا 15 امتياز ا 10 امتياز ا 5 امتياز جزء دانشگاه‌هاي برتر كشور به تشخيص بنياد
ميانگين كل دورة کارشناسی 25* (15/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
دانشگاه محل تحصيل در دورة كارشناسي‌ارشد - ا 15 امتياز ا 10 امتياز جزء دانشگاه‌هاي برتر كشور به تشخيص بنياد
ميانگين كل دورة كارشناسي ارشد - 50* (16/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
دانشگاه محل تحصيل در دورة دكتري حرفه‌اي - ا 15 امتياز ا 10 امتياز جزء دانشگاه‌هاي برتر كشور به تشخيص بنياد
ميانگين كل دورة دكتري حرفه‌اي - 50* (16/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
دانشگاه محل تحصيل در دورة دكتري تخصصي - - ا 15 امتياز جزء دانشگاه‌هاي برتر كشور به تشخيص بنياد
ميانگين كل دورة دكتري تخصصي - - 50* (16/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
براي دانش‌آموختگان پژوهش محور ضريب 20 لحاظ مي‌شود
اخذ جايزه‌هاي تحصيلي بنياد تا 100 امتياز (به ازاي هر سال) تا 100 امتياز (به ازاي هر سال) تا 100 امتياز (به ازاي هر سال) -
دانشجوي نمونة كشوري تا 20 امتياز تا 30 امتياز  تا 40 امتياز -
فعاليت‌هاي پژوهشي مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي با نمایة معتبر بین‌المللی - تا 40 امتياز (هر مقاله) تا 40 امتياز (هر مقاله) امتياز مقاله‌هاي سه سال اخير دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد  و دانشجويان دكتري و پنج سال اخير دانش‌آموختگان دكتري  براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود.
مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي علمی - پژوهشی - تا 20 امتياز (هر مقاله) تا 20 امتياز (هر مقاله)
مقاله‌هاي منتشر شده در همايش‌هاي علمي معتبر(داخلي و بين‌المللي) -  تا 10 امتياز (هر مقالة كامل)  تا 10 امتياز (هر مقالة كامل)
همكاري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوّب مؤسسه تا 20 امتياز(به ازاي هر طرح) تا 50 امتياز (به ازاي هر طرح) تا 50 امتياز (به ازاي هر طرح) امتياز طرح‌هاي سه سال اخير دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد  و دانشجويان دكتري و پنج سال اخير دانش‌آموختگان دكتري  براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود
نگارش / ترجمة كتاب كامل علمي - تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب) تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب) كتاب بايد غير كمك درسي باشد ودر دورة دانش‌آموختگي منتشر شده باشد. امتياز با توجه به محتواي كتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود (حداكثر 200 امتياز)
نگارش / ترجمة فصل كتاب علمي - تا 15 امتياز (به ازاي هر فصل) تا 15 امتياز (به ازاي هر فصل)
 آزمون‌هاي علوم پزشكي برگزيدة آزمون‌هاي جامع پزشكي ، دندان‌پزشكي ، داروسازي و پيش‌كارورزي پزشكي اول  - تا 150 امتياز تا 150 امتياز -
دوم -  تا 100 امتياز  تا 100 امتياز -
سوم - تا 75  امتياز تا 75  امتياز -
برگزيدة آزمون پذيرش دستيار پزشكي ، دندان‌پزشكي و داروسازي اول  - 0 تا 200 امتياز -
دوم - 0 تا 150 امتياز -
سوم - 0 تا 100 امتياز -
آزمون دانش‌نامة تخصصي پزشكي  - 0  300تا 100 امتياز حائزان رتبة اول تا پنجم 
دندان‌پزشكي  - 0 200تا 100 امتياز حائزان رتبة اول تا سوم
داروسازي - 0 200تا 100 امتياز حائزان رتبة اول تا سوم
ادامة جدول 2
فعاليت‌هاي نخبگاني  امتياز توضيحات
كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري تخصصي
فعاليت‌هاي علمي المپياد علمي  دانشجويي وزارت علوم اول  تا 250 امتياز تا 200 امتياز تا 100 امتياز -
دوم تا 200 امتياز تا 150 امتياز تا 75 امتياز -
سوم تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 50 امتياز -
وزارت بهداشت اول  تا 250 امتياز تا 200 امتياز تا 100 امتياز براساس رتبة انفرادي
دوم تا 200 امتياز تا 150 امتياز تا 75  امتياز
سوم تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 50 امتياز
دانش‌آموزي جهاني طلا  تا 250 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز -
نقره  تا 175 امتياز تا 125 امتياز تا 125 امتياز -
برنز تا 125 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز -
ملي طلا  تا 225 امتياز تا 125 امتياز تا 125 امتياز -
نقره  تا 200 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز -
برنز تا 175 امتياز تا 75  امتياز تا 75  امتياز -
فعاليت‌هاي فنّاورانه اختراع‌هاي برگزيده اختراع سطح 1 تا 200 امتياز تا 200 امتياز تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت
اختراع سطح 2 تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت
اختراع سطح 3 تا 80 امتياز تا 80 امتياز تا 80 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت
ثبت ژن در پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز حسب نظر كارگروه و باتوجه به مقالة منتشر شده از آن
شركت دانش‌بنيان شركت دانش‌بنيان (محل كار) از 50 تا صفر از 50 تا صفر از 50 تا صفر هر پنج ميليارد ريال فروش 10 امتياز
نقش فرد در شركت عضويت در هيئت مديرة شركت دانش‌بنيان تا 50 تا 50 تا 50 حداقل 6 ماه و همجنان عضو باشد سقف امتياز حاصل از نقش فرد در شركت 75 امتياز است.
عضو هيئت مؤسس شركت دانش بنيان تا 50 تا 50 تا 50 اولين دورة تشكيل شركت عضو باشد
مديرعامل شركت دانش‌بنيان تا 75 تا 75 تا 75 حداقل 6 ماه و همچنان مديرعامل باشد
سمت سازماني در شركت از 50 تا صفر از 50 تا صفر از 50 تا صفر براساس نوع سمت سازماني و تاريخ شروع به فعاليت در اين پست
فعاليت تمام وقت در شركت دانش‌بنيان از 60 تا صفر از 90 تا صفر از 120 تا صفر به ازاي هر شش ماه فعاليت 15 امتياز
جشنوارة مورد تأييد  خوارزمي بین‌المللی اول  تا 250 امتياز تا 250 امتياز تا 250 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 200 امتياز تا 200 امتياز تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دانشجويي  اول  تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 75 امتياز تا 75 امتياز تا 75 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
 فارابي بزرگسال رتبه اول تا 200 امتياز تا 200 امتياز تا 200 امتياز صرفاً بخش‌هاي رقابتي جشنوارة فارابي
رتبه دوم تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز
رتبه سوم تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز
جوان رتبه اول تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز
رتبه دوم تا 125 امتياز تا 125 امتياز تا 125 امتياز
رتبه سوم تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز
رازي محقق برگزيده رتبه اول تا 200 امتياز تا 200 امتياز تا 200 امتياز -
رتبه دوم  تا 175 امتياز  تا 175 امتياز  تا 175 امتياز -
رتبه سوم تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز -
محقق جوان تا 125 امتياز تا 125 امتياز تا 125 امتياز -
محقق دانشجو تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز -
ساير جشنواره‌ها و مسابقه‌ها تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز حسب مقررات بنياد
فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مستعد برتر ادبي، هنري و قرآني تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز -
سرآمد  ادبي، هنري و قرآني تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز -
عضويت در انجمن‌هاي علمي/ فرهنگي دانشجويي تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت) تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت) تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت) حداكثر 30 امتياز
عضويت در انجمن هاي علمي تخصصي تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت) تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت) تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت)
عضويت در هيئت مديرة انجمن‌هاي علمي تا 30 امتياز تا 100 تا100 انجمن‌هاي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط 
عضويت در هيئت تحريرية نشريه‌هاي علمي  تا 20 امتياز 70تا 30 70تا 30 نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط
سردبير نشريه‌‌‌‌هاي علمي - 120تا 60 120تا 60 نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط

دانلود فایل شیوه نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601